English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 012 Røtte
(Objekt Id: 146)
(Sist oppdatert: 15.05.2006)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Stiklestad (1722-4) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 617769 m. Nord: 7094192 m.
Lengdegrad: 11.4043190 Breddegrad: 63.9547530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Durchbewegt Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 225 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Sevedekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Hovedmineral (>10%)

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TG90034 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Semimass. po-cpy-sl.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90035 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Semimass. sl-py-cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90036 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Fragm.aktig cpy-sl.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TG90037 Fastfjell
Prøvetaker: Grenne, T.
Kommentar: Fragm.aktig po-sl-cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 012 Røtte

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TG90034 Fastfjell 15473 39323 11 70 65 3.6 82.0
TG90035 Fastfjell 13147 38728 11 71 50 3.9 49.0
TG90036 Fastfjell 15384 28002 4 42 30 4.7 23.0
TG90037 Fastfjell 7446 34768 5 72 64 2.5 21.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
TG90034 1.0 2.0 3.0 6 104.0 6 1.00 2 9
TG90035 2.0 3.0 2.0 11 104.4 4 1.00 2 7
TG90036 2.0 2.0 2.0 8 71.0 4 1.00 7 2
TG90037 1.0 2.0 3.0 8 90.1 2 1.00 2 5
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
TG90034 14.20 41 40 539 16.68 9.00 6.00 2 7.0
TG90035 13.85 48 46 522 13.67 8.00 5.00 1 5.0
TG90036 8.40 36 52 393 9.26 8.00 5.00 2 8.0
TG90037 12.90 48 43 553 15.78 8.00 6.00 2 4.0
------------------
Prøvenr. La* B*
TG90034 18.00 2
TG90035 12.00 2
TG90036 16.00 2
TG90037 11.00 2


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse