English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1820 - 313 Rødøyfjellet og Haltøy
(Objekt Id: 14972)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 387999 m. Nord: 7302499 m.
Lengdegrad: 12.5486730 Breddegrad: 65.8241880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Ultramafitt (uspes.)

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bang, Nils Anton , 1985
The stratigraphy and structural development of the Røøy-Haltøy area, outer Vefsn Fjord.
;UiB Geologisk inst. Avd. A;AVHANDLING

Nilsson, Lars P. , 1979
Undersøkelse av ultramafiske bergarter og krommalm på Rødøya/Rypen og Vikholmen, Alstadhaug, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1650/31A;18 sider
Abstrakt:
Ultramafiske bergarter er mikroskopert og kjemisk analysert på hovedelementer og utvalgte sporelementer uten at umiddelbart økonomisk interessante konsen- trasjoner av noe mineral eller element er oppdaget. Økonomisk interessante konsentrasjoner av industrimineraler finnes muligens, men ble ikke observert under befaringen på øya. De mikroskoperte bergarter viste alle i varierende grad sekundær omvandling av olivin og pyroksen. Krommalm-prøver (impregnasjonsmalm og kompakt- malm) er mikroskopert og kjemisk analysert. Gehalter av malmmineraler (kromitt og ferrikromitt) er tilfredsstillende for de to observerte fore- komstene (lok. 2 og lok. 4 på tegn. 01). Den kjemisk analyserte prøve (impreg- nasjonsmalm fra lok. 4) indikerer at kromittfasen har en gunstig kjemisk sammensetning med blant annet høyt krominnhold og høyt Cr/Fe-forhold. De ut- drevne malmkropper har imidlertid vært meget små. Tilsammen er 24 tonn krom- malm tatt ut. Kun ubetydelige kromittanrikninger ble observert ellers i feltet (cm-skala). Bergartene på Rødøya er meget godt blottet og primærmagmatisk lagning kan iakttas flere steder.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NGUAK96032 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96033 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96034 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96035 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96036 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96037 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96038 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96039 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96040 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96041 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96037 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96038 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96039 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96040 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96041 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96042 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96043 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96044 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96045 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96046 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1820 - 313 Rødøyfjellet og Haltøy

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NGUAK96032 Fastfjell 39.20 0.15 0.00 8.70 0.14 47.80 0.12
NGUAK96033 Fastfjell 40.00 0.27 0.00 7.30 0.08 43.70 0.05
NGUAK96034 Fastfjell 36.40 0.14 0.00 8.10 0.10 41.80 0.04
NGUAK96035 Fastfjell 40.80 0.42 0.00 8.00 0.10 40.80 1.73
NGUAK96036 Fastfjell 37.80 0.48 0.00 9.90 0.12 42.80 0.51
NGUAK96037 Fastfjell 50.40 0.78 0.00 3.70 0.06 26.10 15.18
NGUAK96038 Fastfjell 40.40 0.60 0.00 8.40 0.10 39.80 1.13
NGUAK96039 Fastfjell 39.20 0.31 0.00 9.30 0.12 45.60 0.08
NGUAK96040 Fastfjell 39.10 0.27 0.00 10.20 0.13 47.00 0.08
NGUAK96041 Fastfjell 34.00 1.97 0.00 11.20 0.18 40.70 0.67
NGUHG96037 Fastfjell 37.60 0.20 0.00 8.70 0.12 43.80 0.12
NGUHG96038 Fastfjell 41.00 0.30 0.00 7.60 0.11 39.90 2.02
NGUHG96039 Fastfjell 38.60 0.24 0.00 7.70 0.13 43.10 0.08
NGUHG96040 Fastfjell 37.40 0.46 0.00 10.20 0.14 44.10 0.08
NGUHG96041 Fastfjell 40.00 0.43 0.00 8.10 0.11 41.30 0.58
NGUHG96042 Fastfjell 38.40 0.28 0.00 9.70 0.13 45.80 0.06
NGUHG96043 Fastfjell 40.40 0.41 0.00 8.50 0.12 43.40 0.05
NGUHG96044 Fastfjell 38.70 0.35 0.00 9.50 0.13 46.30 0.05
NGUHG96045 Fastfjell 39.20 0.26 0.00 9.40 0.14 46.60 0.05
NGUHG96046 Fastfjell 39.10 0.20 0.00 9.90 0.13 47.40 0.05
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
NGUAK96032 0.01 0.00 0.00 3.54 100.00
NGUAK96033 0.00 0.00 0.00 7.84 99.00
NGUAK96034 0.01 0.00 0.00 13.13 100.00
NGUAK96035 0.04 0.00 0.00 7.41 99.00
NGUAK96036 0.02 0.00 0.00 8.27 100.00
NGUAK96037 0.30 0.01 0.00 3.61 100.00
NGUAK96038 0.04 0.00 0.00 9.25 100.00
NGUAK96039 0.03 0.00 0.00 4.26 99.00
NGUAK96040 0.00 0.00 0.00 2.97 100.00
NGUAK96041 0.04 0.00 0.00 2.72 91.00
NGUHG96037 0.01 0.00 0.00 8.50 99.00
NGUHG96038 0.04 0.00 0.00 8.27 99.00
NGUHG96039 0.01 0.00 0.00 10.20 100.00
NGUHG96040 0.03 0.00 0.00 6.24 99.00
NGUHG96041 0.01 0.00 0.00 8.05 99.00
NGUHG96042 0.00 0.00 0.00 5.26 100.00
NGUHG96043 0.00 0.00 0.00 7.06 100.00
NGUHG96044 0.01 0.00 0.00 3.79 99.00
NGUHG96045 0.02 0.00 0.00 4.21 100.00
NGUHG96046 0.01 0.00 0.00 2.85 100.00


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse