English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1826 - 318 Svarthammaren
(Objekt Id: 14997)
(Sist oppdatert: 25.02.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 465399 m. Nord: 7282999 m.
Lengdegrad: 14.2474450 Breddegrad: 65.6669930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Stølen, Lars Kr. , 1985
Et geologisk studium av solitære ultramafiske bergarter og omkringliggende metasedimenter og metavulkanitter tilhørende Kølidekkene i Krutådalsområdet, Hattfjelldal, Nordland.
;UiO Geologisk fellesråd;AVHANDLING

Stigh, Jimmy , 1979
Ultramafites and detrial serpentinites in the central and southern parts of the Caledonian Allochthon in Scandinavia.
;Chalmers Tekniska Högskola. Geologiska Institutionen;AVHANDLING;Publikation; No.A 27;222 s. sider
Abstrakt:
Ultramafic rocks and detrial serpentinites in the central and southern part of the allochthon in Scandinavia have been investigated. The ultramafic bodies consist mainly of peridotites and olivinites, which are more or less serpentinised. Dunites, serpentinites, soapstones, sagvandites, harzburgites, and cortlandites also occur. These ultramafites appear as parts of layered intrusions and as isolated tectonic lenses. The latter are focussed in the present paper; they compose the great majority (>90 %) of the ultramafic rocks in the Scandinavian Caledonides. This category of rocks is referred to here as solitary, primitive ultramafites; being entirely composed of ultramafic material of mantle-like composition. (...)


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse