Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 301 - 602 Sognsvann 1
(Object Id: 15411)
(Last updated: 16.02.2010)

Location
County: Oslo Municipality: Oslo (301)
Map 1:50000: Oslo (1914-4) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 596909 m. North: 6649460 m.
Longitude: 10.7360500 Latitude: 59.9710650
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Syenite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 17.sep.2004 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bruddet er ganske lite, og det antas at det har vært tatt ut stein til lokalt behov (hus- og forstøtningsmurer i Oslo). Bergarten er en ganske skarp rød nordmarkitt med inneslutninger av metasedimenter. Benkning/horisontale sprekker har en avstand på ca. 0,5 m, og vertikale sprekker en avstand på 2-4 m. Noen blokker ligger igjen etter driften.
Location
Forekomsten ligger øst for Songsvann, ved gangsti mellom Songsvann og Svartkulp.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Blokker som ligger igjen etter driften."

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 pages
Abstract:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Name of Locality: Sognsvann 2
(Object Id: 15413 602,01,00)

Location
County: Oslo Municipality: Oslo (301)
Map 1:50000: Oslo (1914-4) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 596989 m. North: 6649500 m.
Longitude: 10.7375010 Latitude: 59.9714050
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Syenite
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: Yes , (Confirmed 23.sep.2004 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Forekomsten ligger ca. 100 m nordøst for hovedforekomsten (OS0002). Dette er ei lita grop hvor en kan se det er sprengt ut noe blokk. Det er ganske tett skog i området, og bruddet er ganske overgrodd.
Location
Forekomsten ligger ca. 100 m nordøst for hovedforekomsten (OS0002).

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 pages
Abstract:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Name of Locality: Sognsvann 3
(Object Id: 15440 602,02,00)

Location
County: Oslo Municipality: Oslo (301)
Map 1:50000: Oslo (1914-4) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 596690 m. North: 6650439 m.
Longitude: 10.7325710 Latitude: 59.9799120
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Syenite
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: Yes , (Confirmed 24.sep.2004 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Syenitten er noe blekere her enn i sørenden av Sognsvann. Noe større blokk er tatt ut her,- muligens til husmurer.
Location
Bruddet ligger i ei bratt li nordøst for Sognsvann. Vei fra parkeringsplassen sør for Sognsvann går like ned for forekomsten.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddområde"

Name of Locality: Sognsvann nord
(Object Id: 15442 602,03,00)

Location
County: Oslo Municipality: Oslo (301)
Map 1:50000: Oslo (1914-4) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 596500 m. North: 6650880 m.
Longitude: 10.7293740 Latitude: 59.9839060
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Syenite
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Bruddområdet ligger nord for Sognsvann og er ganske langt, mer eller mindre sammenhengende over ca. 150 m. Det følger en åsrygg som er vekslende blottet og har < 1 m avsenkning.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddområde i tett skog"

Name of Locality: Sognsvann vest
(Object Id: 15444 602,04,00)

Location
County: Oslo Municipality: Oslo (301)
Map 1:50000: Oslo (1914-4) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 596059 m. North: 6649679 m.
Longitude: 10.7209330 Latitude: 59.9732380
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Syenite
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: Yes , (Confirmed 24.sep.2004 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Det er brutt noe stein over et større område, men det er ikke gått i dybden noe sted. Bergarten er rød nordmarkitt med bleke forvitringsflater. Total lengde på uttaksområdet er ca. 300 m. Det har sannsynligvis blitt produsert små blokk eller gatesten.
Location
Området ligger vest for Sognsvann.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddområdet"
Photo no. 2 showing Helt syd i bruddområdet"


The fact sheet was created on 08.12.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway