English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 301 - 602 Sognsvann 1
(Objekt Id: 15411)
(Sist oppdatert: 16.02.2010)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 596909 m. Nord: 6649460 m.
Lengdegrad: 10.7360500 Breddegrad: 59.9710650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 17.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er ganske lite, og det antas at det har vært tatt ut stein til lokalt behov (hus- og forstøtningsmurer i Oslo). Bergarten er en ganske skarp rød nordmarkitt med inneslutninger av metasedimenter. Benkning/horisontale sprekker har en avstand på ca. 0,5 m, og vertikale sprekker en avstand på 2-4 m. Noen blokker ligger igjen etter driften.
Beliggenhet
Forekomsten ligger øst for Songsvann, ved gangsti mellom Songsvann og Svartkulp.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Blokker som ligger igjen etter driften."

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 sider
Abstrakt:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Navn på lokalitet: Sognsvann 2
(Objekt Id: 15413 602,01,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 596989 m. Nord: 6649500 m.
Lengdegrad: 10.7375010 Breddegrad: 59.9714050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 23.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten ligger ca. 100 m nordøst for hovedforekomsten (OS0002). Dette er ei lita grop hvor en kan se det er sprengt ut noe blokk. Det er ganske tett skog i området, og bruddet er ganske overgrodd.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ca. 100 m nordøst for hovedforekomsten (OS0002).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 sider
Abstrakt:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Navn på lokalitet: Sognsvann 3
(Objekt Id: 15440 602,02,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 596690 m. Nord: 6650439 m.
Lengdegrad: 10.7325710 Breddegrad: 59.9799120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 24.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Syenitten er noe blekere her enn i sørenden av Sognsvann. Noe større blokk er tatt ut her,- muligens til husmurer.
Beliggenhet
Bruddet ligger i ei bratt li nordøst for Sognsvann. Vei fra parkeringsplassen sør for Sognsvann går like ned for forekomsten.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddområde"

Navn på lokalitet: Sognsvann nord
(Objekt Id: 15442 602,03,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 596500 m. Nord: 6650880 m.
Lengdegrad: 10.7293740 Breddegrad: 59.9839060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddområdet ligger nord for Sognsvann og er ganske langt, mer eller mindre sammenhengende over ca. 150 m. Det følger en åsrygg som er vekslende blottet og har < 1 m avsenkning.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddområde i tett skog"

Navn på lokalitet: Sognsvann vest
(Objekt Id: 15444 602,04,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 596059 m. Nord: 6649679 m.
Lengdegrad: 10.7209330 Breddegrad: 59.9732380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 24.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det er brutt noe stein over et større område, men det er ikke gått i dybden noe sted. Bergarten er rød nordmarkitt med bleke forvitringsflater. Total lengde på uttaksområdet er ca. 300 m. Det har sannsynligvis blitt produsert små blokk eller gatesten.
Beliggenhet
Området ligger vest for Sognsvann.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddområdet"
Foto nr. 2 viser "Helt syd i bruddområdet"


Faktaarket ble generert 27.11.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse