Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 301 - 610 Årvoll 1
(Object Id: 15473)
(Last updated: 16.02.2010)

Location
County: Oslo Municipality: Oslo (301)
Map 1:50000: Oslo (1914-4) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 602340 m. North: 6647417 m.
Longitude: 10.8322700 Latitude: 59.9514170
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Syenite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 28.sep.2004 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Dette er et av de største bruddene i området, lengden er ca. 100 m og bredden ca. 60 m. Bruddet er drevet i to nivåer, totalhøyde fra bunn til topp er ca. 20 m. Dette betyr et uttak på flere tusen kubikkmeter stein. Ikke veldig lenge siden driften stanset, vrakgods og rester etter installasjoner tyder på relativt moderne drift. Bergarten er en ordinær Grefsensyenitt med benketykkelse på ca. 1 m.
Location
Forekomsten er beliggende helt sør på Årvollåsen. En bomvei, som er lysløypetrase om vinteren, starter mellom Årvoll og Kolås, og forekomsten ligger et par hundre meter nord for bommen like vest for veien.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Panoramabilde av bruddets nederste nivå"
Photo no. 2 showing Panoramabilde av bruddets øverste nivå"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 pages
Abstract:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Name of Locality: Årvoll 2
(Object Id: 15476 610,01,00)

Location
County: Oslo Municipality: Oslo (301)
Map 1:50000: Oslo (1914-4) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 602400 m. North: 6647479 m.
Longitude: 10.8333590 Latitude: 59.9519650
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Syenite
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: Yes , (Confirmed 28.sep.2004 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Også dette et betydelig brudd, men ca. halvparten så stort som Årvoll 1. Tett, stor blandingsskog har grodd opp i bunnen av bruddet som gjør det vanskelig å ta bilder av forekomsten. Ellers samme bskrivelse som Årvoll 1.
Location
Dette bruddet ligger bare ca. 100 m nordøst for Årvoll 1 og ligger inntil samme vei som dette.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet sett mot sør"
Photo no. 2 showing Bruddet sett mot nord"

Name of Locality: Årvoll 3
(Object Id: 15479 610,02,00)

Location
County: Oslo Municipality: Oslo (301)
Map 1:50000: Oslo (1914-4) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 602619 m. North: 6647499 m.
Longitude: 10.8373050 Latitude: 59.9520900
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Syenite
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: Yes , (Confirmed 28.sep.2004 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Lysløypetraseen omtalt i Årvoll 1 fortsetter i nordøstlig retning og en kommer til et veikryss og en vei som går rett østover. Området fra krysset og mellom de to veiene er et brudd med diameter ca. 100 m. I nordre og sentale del av området er avsenkningen 1-2 m, men i sør opptil 6-7 m. Dette blir også totalt en betydelig mengde uttatt stein.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"
Photo no. 2 showing SV-ligste del av området"

Name of Locality: Årvoll 4
(Object Id: 15482 610,03,00)

Location
County: Oslo Municipality: Oslo (301)
Map 1:50000: Oslo (1914-4) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 602759 m. North: 6647870 m.
Longitude: 10.8399940 Latitude: 59.9553760
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Syenite
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: Yes , (Confirmed 28.sep.2004 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Bruddet er drevet i to nivåer, hvert nivå harca. 3 m høyde. Bruddets diameter er ca. 30 m.
Location
Følges lysløypetraseen omtalt i Årvoll 1 videre i nordøstlig retning fra Årvoll 3, kommer man til dette bruddet etter 3-400 m.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"

Name of Locality: Årvoll 5
(Object Id: 15494 610,04,00)

Location
County: Oslo Municipality: Oslo (301)
Map 1:50000: Oslo (1914-4) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 602780 m. North: 6647600 m.
Longitude: 10.8402180 Latitude: 59.9529480
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Syenite
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: Yes , (Confirmed 29.sep.2004 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Bruddet er svært overgrodd, har en lengde langs stien på 45 m og maks. avsenkning på 7-8 m. Benketykkelse 30-40 cm, det betyr uttak av små blokk, muligens gatestein.
Location
Bruddet ligger ved en sti i skogen vest for Rødtvedt, nord for Kolås.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"


The fact sheet was created on 08.12.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway