English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 301 - 610 Årvoll 1
(Objekt Id: 15473)
(Sist oppdatert: 16.02.2010)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 602340 m. Nord: 6647417 m.
Lengdegrad: 10.8322700 Breddegrad: 59.9514170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 28.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dette er et av de største bruddene i området, lengden er ca. 100 m og bredden ca. 60 m. Bruddet er drevet i to nivåer, totalhøyde fra bunn til topp er ca. 20 m. Dette betyr et uttak på flere tusen kubikkmeter stein. Ikke veldig lenge siden driften stanset, vrakgods og rester etter installasjoner tyder på relativt moderne drift. Bergarten er en ordinær Grefsensyenitt med benketykkelse på ca. 1 m.
Beliggenhet
Forekomsten er beliggende helt sør på Årvollåsen. En bomvei, som er lysløypetrase om vinteren, starter mellom Årvoll og Kolås, og forekomsten ligger et par hundre meter nord for bommen like vest for veien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Panoramabilde av bruddets nederste nivå"
Foto nr. 2 viser "Panoramabilde av bruddets øverste nivå"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 sider
Abstrakt:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Navn på lokalitet: Årvoll 2
(Objekt Id: 15476 610,01,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 602400 m. Nord: 6647479 m.
Lengdegrad: 10.8333590 Breddegrad: 59.9519650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 28.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Også dette et betydelig brudd, men ca. halvparten så stort som Årvoll 1. Tett, stor blandingsskog har grodd opp i bunnen av bruddet som gjør det vanskelig å ta bilder av forekomsten. Ellers samme bskrivelse som Årvoll 1.
Beliggenhet
Dette bruddet ligger bare ca. 100 m nordøst for Årvoll 1 og ligger inntil samme vei som dette.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet sett mot sør"
Foto nr. 2 viser "Bruddet sett mot nord"

Navn på lokalitet: Årvoll 3
(Objekt Id: 15479 610,02,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 602619 m. Nord: 6647499 m.
Lengdegrad: 10.8373050 Breddegrad: 59.9520900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 28.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lysløypetraseen omtalt i Årvoll 1 fortsetter i nordøstlig retning og en kommer til et veikryss og en vei som går rett østover. Området fra krysset og mellom de to veiene er et brudd med diameter ca. 100 m. I nordre og sentale del av området er avsenkningen 1-2 m, men i sør opptil 6-7 m. Dette blir også totalt en betydelig mengde uttatt stein.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "SV-ligste del av området"

Navn på lokalitet: Årvoll 4
(Objekt Id: 15482 610,03,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 602759 m. Nord: 6647870 m.
Lengdegrad: 10.8399940 Breddegrad: 59.9553760
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 28.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er drevet i to nivåer, hvert nivå harca. 3 m høyde. Bruddets diameter er ca. 30 m.
Beliggenhet
Følges lysløypetraseen omtalt i Årvoll 1 videre i nordøstlig retning fra Årvoll 3, kommer man til dette bruddet etter 3-400 m.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Årvoll 5
(Objekt Id: 15494 610,04,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 602780 m. Nord: 6647600 m.
Lengdegrad: 10.8402180 Breddegrad: 59.9529480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 29.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er svært overgrodd, har en lengde langs stien på 45 m og maks. avsenkning på 7-8 m. Benketykkelse 30-40 cm, det betyr uttak av små blokk, muligens gatestein.
Beliggenhet
Bruddet ligger ved en sti i skogen vest for Rødtvedt, nord for Kolås.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 27.11.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse