Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3025 - 606 Hallen
(Object Id: 15541)
(Last updated: 28.01.2010)

Location
County: Viken Municipality: Asker (3025)
Map 1:50000: Asker (1814-1) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 579759 m. North: 6626859 m.
Longitude: 10.4202680 Latitude: 59.7718740
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 01.okt.2004 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Fra lokaliseringspunktet beskrevet ovenfor ser man noe av bruddområdet i fjellsida opp mot Rødåsen rett øst for jerbaneovergangen. I følge Oxaal (1916) skal jernbanen her hatt et stort granittbrudd med en arbeidsstyrke på 30 mann. Ved utgangen av 1914 var det tatt ut ca. 9000 m3 stein. I dag er området fullstendig gjengrodd av delvis stor skog, og det er umulig å få det rette inntrykk av steinbruddets dimensjoner.
Location
For å komme til stedet hvor bruddet har vært, må man kjøre gjennom Heggedal sentrum, krysse to bekker til Gjellumvatnet, krysse jernbanen og så kjøre på vestsiden av denne sørover ca. 2 km til veien krysser jernbanen igjen.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Noe av bruddet"
Photo no. 2 showing Oversiktsbilde"


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway