Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1841 - 314 Kvitheia
(Object Id: 15946)
(Last updated: 09.02.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 514600 m. North: 7462899 m.
Longitude: 15.3387790 Latitude: 67.2823850
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Quartzite

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Fauskedekket
Igneous complex:
Group: Kjerketindgruppen Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Dette er den sørlige forlengelse av det kvartsittdraget i Kjerketindgruppen i Fauskedekket som det på 60- og 70-tallet ble drevet på ved Kvitblikk 1 mil lengre nordøst. De prøvetatte partier ligger i 150-180 m høyde nær en av stiene i et mye brukt turområde et par km vest for Fauske sentrum, vel 1 km fra veg ved Klungset. To parallelle renere kvartsittdrag opptrer her innenfor et omkring 400 m bredt belte av mere uren kvartsitt. Det vestligste kvartsittdraget danner Kvitheia like på østsida av Beinteinvatnet, og feltet er tidligere benevnt som Kvitheia (Bøckman 1956). Det reneste partiet her har en mektighet på omkring 8-10 m, og et prøveprofil (JW93-6) viser Al2O3=1.49%. Horisonten er følgelig for forurenset til å være av økonomisk interesse. Også her danner en glimmerskiferhorisont liggen. Bøckman forteller om et gammelt brudd her som leverte kvarts til Sulitjelma, og det beskrives at kvartsen ble kjørt til Klungset med hest og vogn. Bruddet er nedgrodd og var ikke lett å finne ved befaring i 1993.

Bibliography:
References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Bøckman, K.L. 1956: Kvitheia kvartsfelt. Bergarkivrapport 5446.


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway