English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1841 - 314 Kvitheia
(Objekt Id: 15946)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 514600 m. Nord: 7462899 m.
Lengdegrad: 15.3387790 Breddegrad: 67.2823850
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Kjerketindgruppen Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er den sørlige forlengelse av det kvartsittdraget i Kjerketindgruppen i Fauskedekket som det på 60- og 70-tallet ble drevet på ved Kvitblikk 1 mil lengre nordøst. De prøvetatte partier ligger i 150-180 m høyde nær en av stiene i et mye brukt turområde et par km vest for Fauske sentrum, vel 1 km fra veg ved Klungset. To parallelle renere kvartsittdrag opptrer her innenfor et omkring 400 m bredt belte av mere uren kvartsitt. Det vestligste kvartsittdraget danner Kvitheia like på østsida av Beinteinvatnet, og feltet er tidligere benevnt som Kvitheia (Bøckman 1956). Det reneste partiet her har en mektighet på omkring 8-10 m, og et prøveprofil (JW93-6) viser Al2O3=1.49%. Horisonten er følgelig for forurenset til å være av økonomisk interesse. Også her danner en glimmerskiferhorisont liggen. Bøckman forteller om et gammelt brudd her som leverte kvarts til Sulitjelma, og det beskrives at kvartsen ble kjørt til Klungset med hest og vogn. Bruddet er nedgrodd og var ikke lett å finne ved befaring i 1993.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. 1956: Kvitheia kvartsfelt. Bergarkivrapport 5446.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse