Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1838 - 305 Alten
(Object Id: 15950)
(Last updated: 09.02.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Gildeskål (1838)
Map 1:50000: Glomfjord (1928-1) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 457200 m. North: 7428800 m.
Longitude: 14.0194240 Latitude: 66.9738320
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Quartzite

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex: Beiardekket
Igneous complex:
Group: Meløygruppen Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Quartz Major mineral (>90%)
Feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Mica Subordinate mineral (1-10%)

Information(s) in free text format
Free text
Forekomst like ved Rv17 på østsida av bukta Alten i Sørfjorden. Stedet ligger ca. 5 km nord for Nonsfjellet. Smal sone (max. 5 m mektig) med grovkrystallinsk kvarts. Kvartsitten som tilhører Meløygruppen i Beiardekket i Rødingsfjell-dekkekompleks, er forurenset av glimmer og trolig feltspat. Det er også skikt/lag rik på glimmer. Samleprøve (JW97-50) viser 1.54% Al2O3.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 pages
Abstract:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.


The fact sheet was created on 05.12.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway