English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1838 - 305 Alten
(Objekt Id: 15950)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Glomfjord (1928-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 457200 m. Nord: 7428800 m.
Lengdegrad: 14.0194240 Breddegrad: 66.9738320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Beiardekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Meløygruppen Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>90%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomst like ved Rv17 på østsida av bukta Alten i Sørfjorden. Stedet ligger ca. 5 km nord for Nonsfjellet. Smal sone (max. 5 m mektig) med grovkrystallinsk kvarts. Kvartsitten som tilhører Meløygruppen i Beiardekket i Rødingsfjell-dekkekompleks, er forurenset av glimmer og trolig feltspat. Det er også skikt/lag rik på glimmer. Samleprøve (JW97-50) viser 1.54% Al2O3.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse