Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1845 - 316 Buvika
(Object Id: 16012)
(Last updated: 15.02.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 525600 m. North: 7475499 m.
Longitude: 15.5968200 Latitude: 67.3946610
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Quartzite

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex: Fauskedekket
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
En 30m bred kvartsitthorisont som går fra sjøen nede ved Buvika 5km rett nord for Straumen i Sørfold. Det dreier seg om en steiltstående åpen synklinal der kvartsittlaget har en mektighet på 15-20 m. Forekomsten ligger nær hus og er således ikke spesielt aktuell for uttak. Dertil er relieffet lavt og volumet således beskjedent. Kollung (1985) beregnet en mulig tonnasje på vel 300 000 t. Horisonten forsvinner inn under overdekning etter 250 m, men dukker opp som en mindre sone 400 m fra sjøen. Det dreier seg nok om samme sonen som det ble brutt på ved Hellvik litt lengre sør og som også opptrer oppe i Buviknakken. Det er noe muskovitt i forekomsten og analyser av to samleprøver (SK86-22 og 23) viser et snitt på Al2O3=0.96%.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 pages
Abstract:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway