English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1845 - 316 Buvika
(Objekt Id: 16012)
(Sist oppdatert: 15.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 525600 m. Nord: 7475499 m.
Lengdegrad: 15.5968200 Breddegrad: 67.3946610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En 30m bred kvartsitthorisont som går fra sjøen nede ved Buvika 5km rett nord for Straumen i Sørfold. Det dreier seg om en steiltstående åpen synklinal der kvartsittlaget har en mektighet på 15-20 m. Forekomsten ligger nær hus og er således ikke spesielt aktuell for uttak. Dertil er relieffet lavt og volumet således beskjedent. Kollung (1985) beregnet en mulig tonnasje på vel 300 000 t. Horisonten forsvinner inn under overdekning etter 250 m, men dukker opp som en mindre sone 400 m fra sjøen. Det dreier seg nok om samme sonen som det ble brutt på ved Hellvik litt lengre sør og som også opptrer oppe i Buviknakken. Det er noe muskovitt i forekomsten og analyser av to samleprøver (SK86-22 og 23) viser et snitt på Al2O3=0.96%.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse