Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1845 - 323 Reipelva
(Object Id: 16019)
(Last updated: 24.11.2006)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 521500 m. North: 7472299 m.
Longitude: 15.5006390 Latitude: 67.3662830
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Quartzite

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 07.12.2015)


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex: Fauskedekket
Igneous complex:
Group: Kjerketindgruppen Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Øvre sone av kvartsittene i lia opp for Kvitblikk kvartsittbrudd, tilhørende Kjerketindgruppen i Fauskedekket. Den gode kvartsittsonen er her repetert ved foldning. Denne øvre sonen ligger i en høyde av 200-500 moh. opp mot skoggrensa i den bratte lia, og er således ikke særlig egnet for uttak. Kvaliteten på kvartsitten ser ut til å være god, med et Al2O3-innhold på 0.4-0.6% i følge samleprøver (SK86-3, SK86-8, SK86-11) fra Kollung (1986). Mektigheten er opptil 20 m, og fallet er 20-60° mot vest. Forekomsten ville kunne representere en fremtidig ressurs sammen med Djupvika-forekomsten dersom underjordsdrift noen gang blir aktuelt. Da vil større kvanta kunne være tilgjengelig her oppe i fjellet. Sonen kan følges mer og mindre sammenhengende over en strekning på omkring 3 km fra Svartflogan/Buveglegda i Fauske kommune i SV til Vardlia nedenfor Kvanngrøvvatnet i Sørfold kommune i NØ, og angitte koordinater markerer omtrent midten av sonen..

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 pages
Abstract:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway