English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1845 - 323 Reipelva
(Objekt Id: 16019)
(Sist oppdatert: 24.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 521500 m. Nord: 7472299 m.
Lengdegrad: 15.5006390 Breddegrad: 67.3662830
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Kjerketindgruppen Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Øvre sone av kvartsittene i lia opp for Kvitblikk kvartsittbrudd, tilhørende Kjerketindgruppen i Fauskedekket. Den gode kvartsittsonen er her repetert ved foldning. Denne øvre sonen ligger i en høyde av 200-500 moh. opp mot skoggrensa i den bratte lia, og er således ikke særlig egnet for uttak. Kvaliteten på kvartsitten ser ut til å være god, med et Al2O3-innhold på 0.4-0.6% i følge samleprøver (SK86-3, SK86-8, SK86-11) fra Kollung (1986). Mektigheten er opptil 20 m, og fallet er 20-60° mot vest. Forekomsten ville kunne representere en fremtidig ressurs sammen med Djupvika-forekomsten dersom underjordsdrift noen gang blir aktuelt. Da vil større kvanta kunne være tilgjengelig her oppe i fjellet. Sonen kan følges mer og mindre sammenhengende over en strekning på omkring 3 km fra Svartflogan/Buveglegda i Fauske kommune i SV til Vardlia nedenfor Kvanngrøvvatnet i Sørfold kommune i NØ, og angitte koordinater markerer omtrent midten av sonen..

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse