Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4647 - 602 Nosholten
(Object Id: 16051)
(Last updated: 20.07.2012)

Location
County: Vestland Municipality: Sunnfjord (4647)
Map 1:50000: Bygstad (1217-4) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 326098 m. North: 6806742 m.
Longitude: 5.7473420 Latitude: 61.3557100
Show on map

Resource
Resource Type: Gneiss Resource Subtype: Gneiss
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 20.jul.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Granittisk gneis Classification: Cleaved slabs Colour: Pink
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Granitic gneiss Grain size:

Photo no. 1 showing Gneis"
Photo no. 2 showing Gneis"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Ved foten av Nosholten ca. 600 m sørvest for gården Nos er en planparallell gneis kartlagt og prøvetatt. Bergartens strøk og fall er 315°/48°. Over en mektighet på omkring 8 - 10 m, er benkingstykkelsen i gjennomsnitt mindre enn 30 cm. Over og under dette nivået er benkingen noe tykkere, men godt brukbar til grovere murstein. Det er faktisk en fordel at en har varierende benktykkelse, da en uten for stor grad av bearbeiding, kan levere stein til flere bruksområder som for eksempel til både grove forstøtningsmurer og mindre uteanlegg. Total sonemektighet som kan utnyttes er på ca. 20 - 25 m. Bergarten er kartlagt langs strøkretningen i en lengde på ca. 300 m. Området domineres av to sprekkesystemer, ett med strøk og fall parallell båndingen i bergarten, og det andre tilnærmet loddrett bergartens strøkretning. Begge disse retningene er gunstige både for steinens form (rektangulær) og spregningskostnader. Tettheten av sprekkene kan variere og er i stor grad bestemmende for blokkstørrelsen. Mange av sprekkene som følger båndingsplanet, er små forkastninger. Over og under den kartlagte sonen blir gneisen mer diffust båndet og åpne folder opptrer i motsetning til isoklinalfolding innenfor kartlagt sone. Dette gjør disse bergartene mindre egnet som murstein. Dersom en sammenligner med tilsvarende uttak, kan en regne med en pris på kr. 450,- pr. m3 opplastet masse for små murstein og ca. kr. 350,- pr. m3 for murstein større enn 30 cm.
Location
Forekomsten ligger ved foten av Nasaholten (304 moh.), ca. 1,5 km vest for RV14 mellom Førde og Sande. Beliggenheten er ca. 6 km NV for Sande og ca. 13 km S for Førde.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lund, Bjørn , 1999
Naturstein i Gaular kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.015;24 pages
Abstract:
Tre områder med båndet gneis og en granitt ved Kvitneset er kartlagt. Blokk er tatt ut fra alle 4 lokalitetene for å undersøke brukbarhet som naturstein. Det konkluderes med at ingen av prøvene er egnet til dette formålet, dels på grunn av kvalitet og dels på grunn av størrelse. En båndet gneis ved Nosholten er utmerket som murstein til tørrmuring i uteanlegg.


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway