English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4647 - 602 Nosholten
(Objekt Id: 16051)
(Sist oppdatert: 20.07.2012)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sunnfjord (4647)
Kart 1:50000: Bygstad (1217-4) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 326098 m. Nord: 6806742 m.
Lengdegrad: 5.7473420 Breddegrad: 61.3557100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.jul.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granittisk gneis Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Granittisk gneis Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Gneis"
Foto nr. 2 viser "Gneis"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Ved foten av Nosholten ca. 600 m sørvest for gården Nos er en planparallell gneis kartlagt og prøvetatt. Bergartens strøk og fall er 315°/48°. Over en mektighet på omkring 8 - 10 m, er benkingstykkelsen i gjennomsnitt mindre enn 30 cm. Over og under dette nivået er benkingen noe tykkere, men godt brukbar til grovere murstein. Det er faktisk en fordel at en har varierende benktykkelse, da en uten for stor grad av bearbeiding, kan levere stein til flere bruksområder som for eksempel til både grove forstøtningsmurer og mindre uteanlegg. Total sonemektighet som kan utnyttes er på ca. 20 - 25 m. Bergarten er kartlagt langs strøkretningen i en lengde på ca. 300 m. Området domineres av to sprekkesystemer, ett med strøk og fall parallell båndingen i bergarten, og det andre tilnærmet loddrett bergartens strøkretning. Begge disse retningene er gunstige både for steinens form (rektangulær) og spregningskostnader. Tettheten av sprekkene kan variere og er i stor grad bestemmende for blokkstørrelsen. Mange av sprekkene som følger båndingsplanet, er små forkastninger. Over og under den kartlagte sonen blir gneisen mer diffust båndet og åpne folder opptrer i motsetning til isoklinalfolding innenfor kartlagt sone. Dette gjør disse bergartene mindre egnet som murstein. Dersom en sammenligner med tilsvarende uttak, kan en regne med en pris på kr. 450,- pr. m3 opplastet masse for små murstein og ca. kr. 350,- pr. m3 for murstein større enn 30 cm.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ved foten av Nasaholten (304 moh.), ca. 1,5 km vest for RV14 mellom Førde og Sande. Beliggenheten er ca. 6 km NV for Sande og ca. 13 km S for Førde.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lund, Bjørn , 1999
Naturstein i Gaular kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.015;24 sider
Abstrakt:
Tre områder med båndet gneis og en granitt ved Kvitneset er kartlagt. Blokk er tatt ut fra alle 4 lokalitetene for å undersøke brukbarhet som naturstein. Det konkluderes med at ingen av prøvene er egnet til dette formålet, dels på grunn av kvalitet og dels på grunn av størrelse. En båndet gneis ved Nosholten er utmerket som murstein til tørrmuring i uteanlegg.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse