Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4647 - 603 Kviteneset
(Object Id: 16052)
(Last updated: 20.07.2012)

Location
County: Vestland Municipality: Sunnfjord (4647)
Map 1:50000: Bygstad (1217-4) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 321595 m. North: 6808565 m.
Longitude: 5.6615430 Latitude: 61.3700080
Show on map

Resource
Resource Type: Gneiss Resource Subtype: Gneiss
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 20.jul.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Granitt Classification: Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Polert plate"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Granitten ved Kvitneset tilhører det som i litteraturen benevnes som Bygstad plutonen eller granitten og består av en middels- til grovkornet porfyrisk granitt. Linser av gabbro-monzonitt opptrer inne i granitten. Dette kan observeres flere steder langs veien fra Eidevik til Lervika. Det er bare i søndre del av Kvitneset at granitten er forholdsvis homogen. Dette partiet har liten størrelse og ligger dessuten nær bebyggelse. Bergartens alder er ut fra aldersdateringer bestemt til 906 M.a.
Location
Kviteneset ligger på nordsiden, like V for enden, av Dalsfjorden. Avstanden fra Bygstad, kommunesenter i Gaular kommune, er ca. 1 km.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lund, Bjørn , 1999
Naturstein i Gaular kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.015;24 pages
Abstract:
Tre områder med båndet gneis og en granitt ved Kvitneset er kartlagt. Blokk er tatt ut fra alle 4 lokalitetene for å undersøke brukbarhet som naturstein. Det konkluderes med at ingen av prøvene er egnet til dette formålet, dels på grunn av kvalitet og dels på grunn av størrelse. En båndet gneis ved Nosholten er utmerket som murstein til tørrmuring i uteanlegg.


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway