English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4647 - 603 Kviteneset
(Objekt Id: 16052)
(Sist oppdatert: 20.07.2012)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sunnfjord (4647)
Kart 1:50000: Bygstad (1217-4) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 321595 m. Nord: 6808565 m.
Lengdegrad: 5.6615430 Breddegrad: 61.3700080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.jul.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granitt Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Granitten ved Kvitneset tilhører det som i litteraturen benevnes som Bygstad plutonen eller granitten og består av en middels- til grovkornet porfyrisk granitt. Linser av gabbro-monzonitt opptrer inne i granitten. Dette kan observeres flere steder langs veien fra Eidevik til Lervika. Det er bare i søndre del av Kvitneset at granitten er forholdsvis homogen. Dette partiet har liten størrelse og ligger dessuten nær bebyggelse. Bergartens alder er ut fra aldersdateringer bestemt til 906 M.a.
Beliggenhet
Kviteneset ligger på nordsiden, like V for enden, av Dalsfjorden. Avstanden fra Bygstad, kommunesenter i Gaular kommune, er ca. 1 km.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lund, Bjørn , 1999
Naturstein i Gaular kommune
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.015;24 sider
Abstrakt:
Tre områder med båndet gneis og en granitt ved Kvitneset er kartlagt. Blokk er tatt ut fra alle 4 lokalitetene for å undersøke brukbarhet som naturstein. Det konkluderes med at ingen av prøvene er egnet til dette formålet, dels på grunn av kvalitet og dels på grunn av størrelse. En båndet gneis ved Nosholten er utmerket som murstein til tørrmuring i uteanlegg.


Faktaarket ble generert 16.05.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse