English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1820 - 606 Haltøya
(Objekt Id: 16539)
(Sist oppdatert: 12.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390213 m. Nord: 7307015 m.
Lengdegrad: 12.5932880 Breddegrad: 65.8654360
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 21.mar.2006 av Tor Grenne)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Blokkstein Klassifikasjon: blokker Farge: Grågrønn
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kleberstein Kornstørrelse: Meget ujevnkornet

Mineralogi:
Talk Hovedmineral (>10%)
Karbonat Hovedmineral (>10%)

Foto nr. 1 viser "Kleberstein"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift Prøvedrift flere steder, trolig for talkråstoff, særlig ved nordenden av forekomsten hvor det også har vært anlagt kai. Prøvedriften ser ut til å ha foregått i nyere tid, men driftsperiode og selskap er ukjent.
1100 - 1200 Regulær drift Likhet i steintyper antyder at det kan ha vært produksjon av blokk til bygging av middelalderkirkene på Alstahaug og Herøy, men dette er ikke bekreftet.

Forekomstbergart
Litologi: Kleberstein Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form:
Hovedtekstur: Foliert
Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Klebersteinen er temmelig varierende i tekstur og sammensetning. I bruddene sentralt og sør i forekomsten inneholder en nokså grovkornet kleber med svært mye karbonatårer. Steinen er massiv til foliert/båndet med enten uregelmessige eller foliasjonsparallellle årer. På østsiden av sonen finnes stedvis en finkornig og relativt massiv, lys grålig talkrik kleber. Ellers er kleberen massiv eller svakt foliert og relativt grovkornig, og finnes både som talkrike og karbonatrike typer. Noen steder sees en karakteristisk gressgrønn farge som kan skyldes fuchsitt.
Historisk betydning
Spor etter blokkuttak med spisshakke eller lignende håndverktøy finnes i en rekke brudd på begge sider av klebersteinssonen. Produksjonen har hatt stort omfang. Likhet med stein brukt i Alstahaug kirke (kanskje også Herøy kirke) kan bety at steinproduksjonen hadde sammenheng med kirkebyggingen i middelalderen (12. århundre). Grytestein synes å være produsert i begrenset omfang, hovedsakelig i et mindre brudd helt sørvest i forekomstområdet. Like ved toppen merket 26 på økonomisk kartverk (SØ i sonen) har det vært tatt ut kleber i en lav skråsynk som er drevet noen få meter innover med slakt fall mot SØ. Det er sannsynlig at også dette bruddet har vært utnyttet for grytesteinsproduksjon e.l., etter som det er for trangt og smått for blokkuttak. Mangelen på spor etter gryteuttak i blokksteinsbruddene tyder på at gryteproduksjonen er eldre enn blokkproduksjonen.
Beliggenhet
lok 6B 390184 7306991 Forekomsten ligger på vestsiden av Haltøya ved utløpet av Vefsnfjorden. Kleberstein finnes i skrenter og knauser på begge sider av et 400 meter langt og 30-50 meter bredt søkk i terrenget som strekker seg fra Trangvika i sør og i nord-nordøstlig retning til motsatt side av øya.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Skrotstein fra kleberbrudd"
Foto nr. 2 viser "Grovhugd kvaderstein i gammelt kleberbrudd"
Foto nr. 3 viser "Nærbilde av kleberstein"
Foto nr. 4 viser "Huggespor i gammelt kleberbrudd"
Foto nr. 5 viser "Huggespor i gammelt kleberbrudd"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Berglund, Birgitta , 1999
Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
;Tromsø Museum;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Ottar; Råstoff til redskap; No.225;13-24 sider

Rekstad, J. , 1917
III. Kvartsstrøket mellem Bodø og Folden
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; ARTIKKEL;NGU; No.79;31- sider
Abstrakt:
It is a part of the coast-region in Northern Norway which is here described. It lies to the east of the Vestfjord between 67 degrees 20' and 67 degrees 40' N. The mountainous island of Landegode consists of granite. This rock forms also a large part of the territory on the mainland. The stratified rocks, occurring here are mica-schists, crystalline limestone and gneiss. Of these the mica-schists have the greatest extension. The mica-schists is often speckled with brown garnets. In some places it also contains actinolite and common hornblende. Gneiss occurs here, adjacent to the mica-schist. Generally there is no distinctive demarcation between the gneiss and the mica-schist. The gneiss as well as the mica-schist contain brown garnets, sometimes in considerable numbers. Numerous sheets and dikes of granite are intruded into the gneiss. Crystalline limestone and marble cover a considerable area. The limestone generally contains a small percentage of magnesia, and in several places layers of dolomite also are interclalted in the limestone. Much of the limestone is gray-coloured and yields a fetid odour when blown. It contains in part argillaceoud matter and passes into a calcareous schist. Several moraines occur here from the last phase of the Glacial Period.

Bang, Nils Anton , 1985
The stratigraphy and structural development of the Røøy-Haltøy area, outer Vefsn Fjord.
;UiB Geologisk inst. Avd. A;AVHANDLING

Gjelle, S. T.; Solli, A. , 2009
Tjøtta. Berggrunnskart; Tjøtta; 18264; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HALTØY 6 Tipprøve
Kommentar: Grovkornig kleber med mye uregelmessige karbonatårer

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16554 606,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390239 m. Nord: 7307268 m.
Lengdegrad: 12.5936340 Breddegrad: 65.8677120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Kleberstein ved gammelt kaianlegg helt nord i sonen. Flere små brudd fra nyere tid hvor det er sprengt ut prøver med tanke på talkråstoff?

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HALTØYA 1 Tipprøve
Kommentar: Middelskornig og noe foliert, lys grønn talkrik kleberstein

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16557 606,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390248 m. Nord: 7307013 m.
Lengdegrad: 12.5940520 Breddegrad: 65.8654280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16541 606,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390245 m. Nord: 7307004 m.
Lengdegrad: 12.5939960 Breddegrad: 65.8653420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16542 606,05,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390177 m. Nord: 7307010 m.
Lengdegrad: 12.5924990 Breddegrad: 65.8653710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16543 606,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390169 m. Nord: 7306996 m.
Lengdegrad: 12.5923310 Breddegrad: 65.8652500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16544 606,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390199 m. Nord: 7306970 m.
Lengdegrad: 12.5930100 Breddegrad: 65.8650240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16545 606,08,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390183 m. Nord: 7306990 m.
Lengdegrad: 12.5926440 Breddegrad: 65.8652020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16546 606,09,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390177 m. Nord: 7306936 m.
Lengdegrad: 12.5925620 Breddegrad: 65.8647080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HALTØY 9 Tipprøve
Kommentar: Massiv spettet kleber med relativt mye karbonat (kalsitt og magnesitt?). Noe kromitt?

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16547 606,10,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390196 m. Nord: 7306936 m.
Lengdegrad: 12.5929790 Breddegrad: 65.8647140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16548 606,11,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390200 m. Nord: 7306950 m.
Lengdegrad: 12.5930560 Breddegrad: 65.8648490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16549 606,12,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390236 m. Nord: 7306937 m.
Lengdegrad: 12.5938530 Breddegrad: 65.8647440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16550 606,13,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390241 m. Nord: 7306929 m.
Lengdegrad: 12.5939690 Breddegrad: 65.8646730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HALTØY 13 Tipprøve
Kommentar: Finkronig talkrik kleber, lys grå

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16551 606,14,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390207 m. Nord: 7306905 m.
Lengdegrad: 12.5932530 Breddegrad: 65.8644410
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16552 606,15,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390238 m. Nord: 7306877 m.
Lengdegrad: 12.5939430 Breddegrad: 65.8642080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HALTØY 15 Tipprøve
Kommentar: Lys grønn talkrik kleber, stedvis noe foliert


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse