Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1820 - 610 Flatøya
(Object Id: 16561)
(Last updated: 16.05.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Alstahaug (1820)
Map 1:50000: Tjøtta (1826-4) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 388784 m. North: 7300389 m.
Longitude: 12.5676060 Latitude: 65.8055440
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 22.mar.2006 by Tor Grenne)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Soapstone Weathering colour:
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Metamorphic formation Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Klebersteinen ligger i tilknytning til en langstrakt kropp av serpentinitt, i østkanten av denne. Den tidlige klebersteinsdriften på Helgeland er beskrevet av Berglund (1999), som også inkluderer bruddene på Flatøya. De bruddene viser spor etter grytesteinsuttak. Arkeologiske utgravninger tyder på at driften var knyttet til middelalderbosetningen på Flatøya. Mineralogi Klebersteuinen er sannsynligvis av samme typen som på Trolandet.
Historic
Den tidlige klebersteinsdriften på Helgeland er beskrevet av Berglund (1999), som også inkluderer bruddene på Flatøya. De bruddene viser spor etter grytesteinsuttak. Arkeologiske utgravninger tyder på at driften var knyttet til middelalderbosetningen på Flatøya.
Location
Forekomstene ligger på Flatøya som ligger øst for Rødøya. Øya er veiløs og adkomst til øya er med båt. Det er tre mindre brudd på Flatøya (Berglund 1999).

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Kleberblotning"
Photo no. 2 showing Bruddområdet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Berglund, Birgitta , 1999
Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
;Tromsø Museum;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Ottar; Råstoff til redskap; No.225;13-24 pages

Bang, Nils Anton , 1985
The stratigraphy and structural development of the Røøy-Haltøy area, outer Vefsn Fjord.
;UiB Geologisk inst. Avd. A;AVHANDLING

Gjelle, S. T.; Solli, A. , 2009
Tjøtta. Berggrunnskart; Tjøtta; 18264; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages

Name of Locality:
(Object Id: 16562 610,02,00)

Location
County: Nordland Municipality: Alstahaug (1820)
Map 1:50000: Tjøtta (1826-4) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 388539 m. North: 7299938 m.
Longitude: 12.5626320 Latitude: 65.8014120
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N):


Information(s) in free text format
Description
388539 7299938

Name of Locality:
(Object Id: 16563 610,03,00)

Location
County: Nordland Municipality: Alstahaug (1820)
Map 1:50000: Tjøtta (1826-4) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 388537 m. North: 7299873 m.
Longitude: 12.5626430 Latitude: 65.8008370
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N):


Information(s) in free text format
Description
388547 7299874


The fact sheet was created on 22.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway