English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1820 - 610 Flatøya
(Objekt Id: 16561)
(Sist oppdatert: 16.05.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 388784 m. Nord: 7300389 m.
Lengdegrad: 12.5676060 Breddegrad: 65.8055440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 22.mar.2006 av Tor Grenne)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Kleberstein Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Klebersteinen ligger i tilknytning til en langstrakt kropp av serpentinitt, i østkanten av denne. Den tidlige klebersteinsdriften på Helgeland er beskrevet av Berglund (1999), som også inkluderer bruddene på Flatøya. De bruddene viser spor etter grytesteinsuttak. Arkeologiske utgravninger tyder på at driften var knyttet til middelalderbosetningen på Flatøya. Mineralogi Klebersteuinen er sannsynligvis av samme typen som på Trolandet.
Historikk
Den tidlige klebersteinsdriften på Helgeland er beskrevet av Berglund (1999), som også inkluderer bruddene på Flatøya. De bruddene viser spor etter grytesteinsuttak. Arkeologiske utgravninger tyder på at driften var knyttet til middelalderbosetningen på Flatøya.
Beliggenhet
Forekomstene ligger på Flatøya som ligger øst for Rødøya. Øya er veiløs og adkomst til øya er med båt. Det er tre mindre brudd på Flatøya (Berglund 1999).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Kleberblotning"
Foto nr. 2 viser "Bruddområdet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Berglund, Birgitta , 1999
Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
;Tromsø Museum;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Ottar; Råstoff til redskap; No.225;13-24 sider

Bang, Nils Anton , 1985
The stratigraphy and structural development of the Røøy-Haltøy area, outer Vefsn Fjord.
;UiB Geologisk inst. Avd. A;AVHANDLING

Gjelle, S. T.; Solli, A. , 2009
Tjøtta. Berggrunnskart; Tjøtta; 18264; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16562 610,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 388539 m. Nord: 7299938 m.
Lengdegrad: 12.5626320 Breddegrad: 65.8014120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
388539 7299938

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16563 610,03,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 388537 m. Nord: 7299873 m.
Lengdegrad: 12.5626430 Breddegrad: 65.8008370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
388547 7299874


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse