Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3824 - 066 Tjønnstøyl
(Object Id: 18133)
(Last updated: 18.04.2008)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Tokke (3824)
Map 1:50000: Dalen (1513-4) Map 1:250000:
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 436555 m. North: 6594873 m.
Longitude: 7.8797830 Latitude: 59.4875190
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Lead
Element(s): Pb
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Skjerpet ligger om lag 40 m vest for veien til Bessevatn og 100 m NNV for Tjønnstøyl setra. Skjerpet består av en røskegrøft, ca 10 m lang i NNV retning og inntil 1m dypt. Mineralisering består av blyglans, kobberkis og litt svovelkis impregnert i grovkornet kalkspatmarmor. Blyglansen er ujevnt fordelt i opptil cm-store aggregater, mens kobberkis er anriket nær kontakten mellom marmoren og den omgivende grønnstein. I ytterkant av marmorsonen er det også noe kvarts og stedvis rød og fiolett flusspat. Det er også en god del epidot. Marmorsonen er ikke blottlagt i det overgrodde skjerpet, men utfra blokkene som er sprengt ut, synes den å være maksimalt 10-20 cm mektig. Marmorgangen kutter igjennom foliasjonen i grønnsteinen, som stryker N040/60. I følge Foslie (1918) skal skjerpet være drevet på bornitt, men dette mineralet er ikke observert. Skjerpet skal også ligge vest for husene på Tjønnstøyl, mens skjerpet beskrevet over ligger mer mot nord. Det kan være at det er ennå et skjerp i området. Referanser: Foslie, S., 1918: Tovshus og Ukomdalen kobberforekomster. Mo i Telemarken. Nordrum, F.S. og Van der Wel, D., 1981: Mineral-, stein- og ertsforekomster innen kartblad Sauda, 1: 250 000. NGU Skrifter 366, 34.


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway