English version
MALMDATABASEN
Registrering 3824 - 066 Tjønnstøyl
(Objekt Id: 18133)
(Sist oppdatert: 18.04.2008)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Tokke (3824)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000:
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 436555 m. Nord: 6594873 m.
Lengdegrad: 7.8797830 Breddegrad: 59.4875190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Bly
Element(er): Pb
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger om lag 40 m vest for veien til Bessevatn og 100 m NNV for Tjønnstøyl setra. Skjerpet består av en røskegrøft, ca 10 m lang i NNV retning og inntil 1m dypt. Mineralisering består av blyglans, kobberkis og litt svovelkis impregnert i grovkornet kalkspatmarmor. Blyglansen er ujevnt fordelt i opptil cm-store aggregater, mens kobberkis er anriket nær kontakten mellom marmoren og den omgivende grønnstein. I ytterkant av marmorsonen er det også noe kvarts og stedvis rød og fiolett flusspat. Det er også en god del epidot. Marmorsonen er ikke blottlagt i det overgrodde skjerpet, men utfra blokkene som er sprengt ut, synes den å være maksimalt 10-20 cm mektig. Marmorgangen kutter igjennom foliasjonen i grønnsteinen, som stryker N040/60. I følge Foslie (1918) skal skjerpet være drevet på bornitt, men dette mineralet er ikke observert. Skjerpet skal også ligge vest for husene på Tjønnstøyl, mens skjerpet beskrevet over ligger mer mot nord. Det kan være at det er ennå et skjerp i området. Referanser: Foslie, S., 1918: Tovshus og Ukomdalen kobberforekomster. Mo i Telemarken. Nordrum, F.S. og Van der Wel, D., 1981: Mineral-, stein- og ertsforekomster innen kartblad Sauda, 1: 250 000. NGU Skrifter 366, 34.


Faktaarket ble generert 08.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse