Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 5052 - 007 Madsøy III
(Object Id: 188)
(Last updated: 04.01.1999)

Location
County: Trøndelag Municipality: Leka (5052)
Map 1:50000: Leka (1725-3) Map 1:250000: Vega
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 627150 m. North: 7218102 m.
Longitude: 11.7032650 Latitude: 65.0621550
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu Zn Au
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1985 - 1989 Sampling Company/Institution :BVLI/NTNF
1996 - 1996 Sampling Company/Institution :NGU/Malmreg.

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Shear zone formation Form: Lens
Main texture: Vein network Min. distribution: Semi-massive (20-50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 29 / 48 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex: Leka Ophiolite Complex
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Epidote Major mineral (>10%)
Gangue mineral Hornblende Major mineral (>10%)
Gangue mineral Chlorite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Actinolite Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Chalcopyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Melonite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Pentlandite Accessory mineral (<1%)
Ore mineral Merenskyite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Diabase Intrusive
Original rock :Dolerite
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Gabbro Intrusive
Original rock :Gabbro
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Shear plane Strike/Dip :29 / 48 Syn-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringen ligger NØ på Madsøya, tilnærmet i strøkretningen fra Madsøy I og II. (Den ligger noe lenger mot SV enn Rundhovde angir (anm. R. Wilberg).) Mineraliseringen er undersøkt med en 4 x 3 m2 vannfylt røsk og et lite skjerp 5 m mot SV i vestkanten av ei stor myr. Undersøkelsesarbeider pågikk like etter århundreskiftet. Bergartene Madsøy III ligger i er tolket å representere samme pseudostratigrafiske nivå som innbefatter Madsøy I og II. Bergartene er bygd opp av middelskornet gabbro i veksling med tettere og finkornete diabasganger. Bergartene er preget av inhomogen deformasjon, og mineraliseringen er assosiert med en forskifret sone som stryker 29°/48°. Den sulfidrike sonen har en tilsynelatende bredde på opptil 0.5 m, og den kan følges 10 - 15 m før den blir dekket av vegetasjon. Sulfidene impregnerer vertsbergarten og er karakterisert av magnetkis, kobberkis, sinkblende, svovelkis og spor av pentlanditt. Mineraliseringen har en epigenetisk karakter der sulfidene sitter som impregnering og ansamlinger langs soner og i årer. Vertsbergarten er dominert av aktinolitt, kloritt, hornblende og zoisitt. Sulfidmineraliseringene er overvokst av zoisitt og hornblende, og det er også tynne, gjennomsettende kvartsårer. Au-analysene varierer fra 135 til 3885 ppb med gjennomsnitt på 1205 ppb. Mikrosondeundersøkelser (Vokes & Rundhovde 1990) av små høgreflektive korn har avdekket telluridfaser som melonitt, merenskyitt og Ag-Te forhold som ligger opp mot hessitt. Wilberg -97.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Rundhovde, Egil , 1992
Epigenisk mineraliseringsutvikling i Leka ofiolittkompleks.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

References not to be found in NGU's Reference Archive.:

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NT0190.01 Bedrock
Sampler: Wilberg/...Stored: Løkken
Comment: Fine grained amphibolite with semi-massive chalcopyrite-pyrite mineralisation.
No. of registrated element analyses = 1
NT0190.02 Bedrock
Sampler: Wilberg/...Stored: Løkken
Comment: Fine grained amphibolite with semi-massive chalcopyrite-pyrite mineralisation.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 5052 - 007 Madsøy III

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0190.01 Bedrock 55324 526 -3 134 603 18.5 2472.0
NT0190.02 Bedrock 53143 373 4 218 267 17.5 657.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0190.01 4.0 18.0 -1.0 3 6.7 -1 -1.00 2 6
NT0190.02 4.0 10.0 -1.0 -2 4.1 8 -1.00 3 -2
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NT0190.01 9.23 12 147 311 13.19 -2.00 -5.00 -2 8.0
NT0190.02 7.95 12 178 297 11.27 -2.00 -5.00 -2 12.0
------------------
Sample No. La* B*
NT0190.01 -1.00 4
NT0190.02 -1.00 -3


The fact sheet was created on 23.05.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway