English version
MALMDATABASEN
Registrering 5052 - 007 Madsøy III
(Objekt Id: 188)
(Sist oppdatert: 04.01.1999)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Leka (1725-3) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 627150 m. Nord: 7218102 m.
Lengdegrad: 11.7032650 Breddegrad: 65.0621550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu Zn Au
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1985 - 1989 Prøvetaking Selskap/Institusjon:BVLI/NTNF
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU/Malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Skjærsone-mineralisering Form: Linse
Hovedtekstur: Årenettverk Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 29 / 48 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lekaofiolittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Hornblende Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Aktinolitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Sinkblende Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Melonitt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Pentlanditt Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Merenskyitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Diabase Intrusiv
Opprinnelig bergart :doleritt
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Gabbro Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :29 / 48 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ligger NØ på Madsøya, tilnærmet i strøkretningen fra Madsøy I og II. (Den ligger noe lenger mot SV enn Rundhovde angir (anm. R. Wilberg).) Mineraliseringen er undersøkt med en 4 x 3 m2 vannfylt røsk og et lite skjerp 5 m mot SV i vestkanten av ei stor myr. Undersøkelsesarbeider pågikk like etter århundreskiftet. Bergartene Madsøy III ligger i er tolket å representere samme pseudostratigrafiske nivå som innbefatter Madsøy I og II. Bergartene er bygd opp av middelskornet gabbro i veksling med tettere og finkornete diabasganger. Bergartene er preget av inhomogen deformasjon, og mineraliseringen er assosiert med en forskifret sone som stryker 29°/48°. Den sulfidrike sonen har en tilsynelatende bredde på opptil 0.5 m, og den kan følges 10 - 15 m før den blir dekket av vegetasjon. Sulfidene impregnerer vertsbergarten og er karakterisert av magnetkis, kobberkis, sinkblende, svovelkis og spor av pentlanditt. Mineraliseringen har en epigenetisk karakter der sulfidene sitter som impregnering og ansamlinger langs soner og i årer. Vertsbergarten er dominert av aktinolitt, kloritt, hornblende og zoisitt. Sulfidmineraliseringene er overvokst av zoisitt og hornblende, og det er også tynne, gjennomsettende kvartsårer. Au-analysene varierer fra 135 til 3885 ppb med gjennomsnitt på 1205 ppb. Mikrosondeundersøkelser (Vokes & Rundhovde 1990) av små høgreflektive korn har avdekket telluridfaser som melonitt, merenskyitt og Ag-Te forhold som ligger opp mot hessitt. Wilberg -97.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rundhovde, Egil , 1992
Epigenisk mineraliseringsutvikling i Leka ofiolittkompleks.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0190.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Fine grained amphibolite with semi-massive chalcopyrite-pyrite mineralisation.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0190.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Fine grained amphibolite with semi-massive chalcopyrite-pyrite mineralisation.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5052 - 007 Madsøy III

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0190.01 Fastfjell 55324 526 -3 134 603 18.5 2472.0
NT0190.02 Fastfjell 53143 373 4 218 267 17.5 657.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0190.01 4.0 18.0 -1.0 3 6.7 -1 -1.00 2 6
NT0190.02 4.0 10.0 -1.0 -2 4.1 8 -1.00 3 -2
------------------
Prøvenr. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
NT0190.01 9.23 12 147 311 13.19 -2.00 -5.00 -2 8.0
NT0190.02 7.95 12 178 297 11.27 -2.00 -5.00 -2 12.0
------------------
Prøvenr. La* B*
NT0190.01 -1.00 4
NT0190.02 -1.00 -3


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse