English version
MALMDATABASEN
Registrering 5052 - 011 Steinskaret
(Objekt Id: 192)
(Sist oppdatert: 15.12.1998)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Leka (1725-3) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 623040 m. Nord: 7222532 m.
Lengdegrad: 11.6199010 Breddegrad: 65.1034150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Krom
Element(er): Cr
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU/Malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Ortomagmatisk Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 30 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lekaofiolittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Olivin Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serpentin Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kromitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Dunite Intrusiv
Opprinnelig bergart :Dunitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :30 / 70 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ble iflg. arkivkort i Bergarkivet funnet i 1871 av K. M. Hauan. Den er blottet SV for Sørå, 150 - 250 m sør for veien, og fulgt mer eller mindre sammenhengende over en strøklengde på ca. 200 m, fra SV-ligste punkt a) til det NØ-ligste b). a) I dunitt er det over en samlet mektighet på 6 - 8 m, spredte mm-cm-mektige kromittbånd. Det rikeste parti er 15 cm mektig hvor kromitt utgjør mer enn 50 % av dunitten (prøve 01), hvor de massive, finkornige kromittbånd er i mm- til 1-2-cm-skala vekslende med mm-bånd av kromitt-impregnert dunitt. Båndingen har retning 30°/70°. Den båndete kromittmineraliseringen fortsetter usammenhengende mot NØ. Båndingen vrir seg endel - dunittlinser veksler med harzburgitt og pyroksenitt. b) Kromittbånding over en mektighet i dunitten på ca. 7 m, hvor det dominerende bilde er: kromittbånd av få mm mektighet alternerende med dunittbånd (svak kromitt-disseminasjon) av mektighet 5 - 10 cm. Det kan imidlertid være tilnærmet kromittfrie bånd av mektighet 10 - 20 cm og det kan være kromittbånding over opptil 20 cm mektighet hvor kromitt dominerer over dunitt. Det opptrer enkelte massive, finkornige kromittbånd (prøve 02) av mektighet opptil 8 - 10 cm. Båndingen har retning 5°/50°. Kromittbåndene er ofte forkastet i cm-skala.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Prestvik, T. , 1972
Alpine-type mafic and ultramafic rocks of Leka, Nord-Trøndelag.
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.273;23-34 sider
Abstrakt:
Layered rocks of both ultramafic and gabbroic composition are described. The banding is assumed to be of the flow-layering type typical of alpine-type complexes. The gabbroic rocks are both uralitized and saussuritized. Dunitic ultramafite is more or less serpentinized, whereas the pyroxenite layers are quite fresh. This selective or incomplete alteration may be due to lack of water during metamorphism.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0194.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Dunite with chromite bands.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 448 11,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Leka (1725-3) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 623180 m. Nord: 7222692 m.
Lengdegrad: 11.6230200 Breddegrad: 65.1047970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Krom
Element(er): Cr
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0194.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Fine grained, massive chromite.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5052 - 011 Steinskaret

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0194.01 Fastfjell 111 -1 -3 26 851 -.3 8.0
NT0194.02 Fastfjell 116 -1 -3 21 803 -.3 8.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0194.01 7.0 4.0 -1.0 3 -.2 2 -1.00 -2 2
NT0194.02 12.0 12.0 6.0 3 -.2 -1 -1.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0194.01 4 473 299 1.97 -2.00 -5.00 -2 1.0 -1.00
NT0194.02 7 698 223 1.51 -2.00 -5.00 -2 1.0 -1.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0194.01 6
NT0194.02 6


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse