Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Deposit 4624 - 612 Dale I
(Object Id: 19809)
(Last updated: 08.07.2021)

Location
County: Vestland Municipality: Bjørnafjorden (4624)
Map 1:50000: Bruvik (1215-4) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 317781 m. North: 6688506 m.
Longitude: 5.7031000 Latitude: 60.2921800
Show on map

Resource
Resource Type: Gneiss Resource Subtype: Gneiss
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 28.02.2017)
Historical: No , (Confirmed 20.apr.2009 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Murestein Classification: Cleaved slabs Colour: Pink
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Gneiss Grain size: Medium - coarse grained (1 - >3mm)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Operations
From - To Activity Comments
1997 Regular production Company/Institution :Dale Stein AS

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :240 / 50

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en mylonittisk, lys (forskjellige farger) gneis med god kløv som gjør den velegnet til murestein. Bedriften Dale Stein AS har i dag 4 fast ansatte og 2 som jobber deltid (2009). Muresteinen som produseres går for det meste til private i Bergensområdet. Forekomsten er kartlagt og vurdert av SINTEF v/Lisbeth Alnæs. En åsrygg NØ-over fra dagens brudd består av samme bergart som det drives på, og utgjør en nærmest uuttømmelig ressurs med gunstig beliggenhet.
References
www.dalestein.no
Location
RV 13 går sørover langs Samnangerfjorden forbi Holmefjord innerst i Ådlandsfjorden. 2 km videre sørover ligger Ådland, og her går en vei mot Dale i NNØ-lig retning. I enden av denne veien, som er knapt 3 km lang, ligger Dale-gårdene. De aktuelle bruddene ligger i lia sør og øst for gårdene. Dette er det østligste av de 3 bruddene. Det går fra veien og østover i ca. 300 m lengde.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"
Photo no. 2 showing Innerst i bruddet"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
12416120001 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): ,5


The fact sheet was created on 19.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway