English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomst 4624 - 612 Dale I
(Objekt Id: 19809)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bjørnafjorden (4624)
Kart 1:50000: Bruvik (1215-4) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 317781 m. Nord: 6688506 m.
Lengdegrad: 5.7031000 Breddegrad: 60.2921800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 28.02.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.apr.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Gneis Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1997 Regulær drift Selskap/Institusjon:Dale Stein AS

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :240 / 50

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en mylonittisk, lys (forskjellige farger) gneis med god kløv som gjør den velegnet til murestein. Bedriften Dale Stein AS har i dag 4 fast ansatte og 2 som jobber deltid (2009). Muresteinen som produseres går for det meste til private i Bergensområdet. Forekomsten er kartlagt og vurdert av SINTEF v/Lisbeth Alnæs. En åsrygg NØ-over fra dagens brudd består av samme bergart som det drives på, og utgjør en nærmest uuttømmelig ressurs med gunstig beliggenhet.
Referanser
www.dalestein.no
Beliggenhet
RV 13 går sørover langs Samnangerfjorden forbi Holmefjord innerst i Ådlandsfjorden. 2 km videre sørover ligger Ådland, og her går en vei mot Dale i NNØ-lig retning. I enden av denne veien, som er knapt 3 km lang, ligger Dale-gårdene. De aktuelle bruddene ligger i lia sør og øst for gårdene. Dette er det østligste av de 3 bruddene. Det går fra veien og østover i ca. 300 m lengde.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Innerst i bruddet"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
12416120001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): ,5


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse