Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4631 - 601 Erstad
(Object Id: 19810)
(Last updated: 08.07.2021)

Location
County: Vestland Municipality: Alver (4631)
Map 1:50000: Sæbø (1116-2) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 289983 m. North: 6717767 m.
Longitude: 5.1706320 Latitude: 60.5409090
Show on map

Resource
Resource Type: Gneiss Resource Subtype: Gneiss
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 10.03.2020)
Historical: No , (Confirmed 16.apr.2009 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
2004 Regular production Company/Institution :Erstad naturstein
Produktene består av murestein og heller.

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Lokaliteten er ikke befart. Den er plottet ved hjelp av Norge i Bilder etter opplysninger fra driver og Meland kommune. Bergarten er en grå, granittisk gneis med god kløv. Spalteplanene har forskjellig avstand; noen steder har de så kort avstand at det også kan produseres heller. I steinbruddet er det meget høy utnyttelsesgrad, av ca. 75 % produseres murestein og heller og resten brukes som fyllmasse (opplysning fra produsent).


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway