English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4631 - 601 Erstad
(Objekt Id: 19810)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Alver (4631)
Kart 1:50000: Sæbø (1116-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 289983 m. Nord: 6717767 m.
Lengdegrad: 5.1706320 Breddegrad: 60.5409090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 10.03.2020)
Historisk: Nei , (Stadfestet 16.apr.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2004 Regulær drift Selskap/Institusjon:Erstad naturstein
Produktene består av murestein og heller.

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lokaliteten er ikke befart. Den er plottet ved hjelp av Norge i Bilder etter opplysninger fra driver og Meland kommune. Bergarten er en grå, granittisk gneis med god kløv. Spalteplanene har forskjellig avstand; noen steder har de så kort avstand at det også kan produseres heller. I steinbruddet er det meget høy utnyttelsesgrad, av ca. 75 % produseres murestein og heller og resten brukes som fyllmasse (opplysning fra produsent).


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse