Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3043 - 601 Kulu
(Object Id: 20313)
(Last updated: 08.07.2021)

Location
County: Viken Municipality: Ål (3043)
Map 1:50000: Ål (1616-3) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 475820 m. North: 6718945 m.
Longitude: 8.5583950 Latitude: 60.6056490
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 04.nov.2009 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Murestein Classification: Cleaved slabs Colour: Gray
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Quartzrich flagstone Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Photo no. 1 showing Håndstuff"
Photo no. 2 showing Murte steinmodeller"
Photo no. 3 showing Trapp"
Photo no. 4 showing Eksempel på muring"

Operations
From - To Activity Comments
2005 Test mining Company/Institution :Naturtorv A/S

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en middels- til finkornet kvartsittskifer som spalter i forskjellige tykkelser, men oftest for tykt til å være brukbart til annet enn murestein. Lagflatene varierer i farge fra relativt mørk til lys grå. Bergarten har den egenskap at den deles naturlig tilnærmet vinkelrett på lagflatene, noe som er meget viktig for å få en velegnet murestein. Naturlige sprekker i bergartskomplekser av denne bergarten vil også være vinkelrett på lagflatene, og det er disse flatene som vises på en murvegg. På grunn av at bergarten inneholder små mengder jern, vil det ofte bli jernoksyd (rust) på disse flatene. Det gjør at murene får nokså forskjellige farger som gjør dem penere enn om de hadde den grå fargen som er på lagflatene. Bruddet er foreløpig i oppstartfasen. Murestein har blitt mer og mer populært, og her er en stor region med liten konkurranse om markedet, så det antas at dette kan være en forekomst med lys framtid.
Location
Bruddet ligger i luftlinje 2,5 km sør for Ål sentrum. Det ligger like sør for elva Kulu, og like øst for skogsvei mot Nystølen.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"
Photo no. 2 showing Fra terrenget ved bruddet"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
619601 Hand specimen
Sampler: Erlend Medgard/...Stored: Løkken
Comment: Kvartsittskifer


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway