English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3043 - 601 Kulu
(Objekt Id: 20313)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Ål (3043)
Kart 1:50000: Ål (1616-3) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 475820 m. Nord: 6718945 m.
Lengdegrad: 8.5583950 Breddegrad: 60.6056490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 04.nov.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"
Foto nr. 2 viser "Murte steinmodeller"
Foto nr. 3 viser "Trapp"
Foto nr. 4 viser "Eksempel på muring"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2005 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Naturtorv A/S

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en middels- til finkornet kvartsittskifer som spalter i forskjellige tykkelser, men oftest for tykt til å være brukbart til annet enn murestein. Lagflatene varierer i farge fra relativt mørk til lys grå. Bergarten har den egenskap at den deles naturlig tilnærmet vinkelrett på lagflatene, noe som er meget viktig for å få en velegnet murestein. Naturlige sprekker i bergartskomplekser av denne bergarten vil også være vinkelrett på lagflatene, og det er disse flatene som vises på en murvegg. På grunn av at bergarten inneholder små mengder jern, vil det ofte bli jernoksyd (rust) på disse flatene. Det gjør at murene får nokså forskjellige farger som gjør dem penere enn om de hadde den grå fargen som er på lagflatene. Bruddet er foreløpig i oppstartfasen. Murestein har blitt mer og mer populært, og her er en stor region med liten konkurranse om markedet, så det antas at dette kan være en forekomst med lys framtid.
Beliggenhet
Bruddet ligger i luftlinje 2,5 km sør for Ål sentrum. Det ligger like sør for elva Kulu, og like øst for skogsvei mot Nystølen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Fra terrenget ved bruddet"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
619601 Håndstykke
Prøvetaker: Erlend Medgard/...Lager: Løkken
Kommentar: Kvartsittskifer


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse