Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4624 - 613 Berge
(Object Id: 20452)
(Last updated: 24.03.2015)

Location
County: Vestland Municipality: Bjørnafjorden (4624)
Map 1:50000: Strandebarm (1215-1) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 329157 m. North: 6682964 m.
Longitude: 5.9132590 Latitude: 60.2474370
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Schist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 25.feb.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Helle- og takskifer Classification: Cleaved slabs Colour: Gray
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Quartzrich flagstone Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :330 / 6

Information(s) in free text format
Description
Skiferen er ujevnt kornet med hovedmineralene kvarts, feltspat og amfibol som er under omvandling til biotitt. Spaltbarheten er ikke knyttet til spesielle sjikt, noe som forårsaker tilfeldig kløving, uregelmessige planplater og platetykkelser. I tillegg er den ganske oppsprukket. Den spalter såpass tynt at noe takskifer kan være produsert, men storparten er nok brukt til murer og hellelegging. Kvalitet og beliggenhet tilsier at forekomsten har liten økonomisk interesse.
Location
Bruddet ligger 290 m.o.h. ca. 800 m NØ for gården Berge i Hålandsdalen. Det er brutt skifer på et ca. 3 m mektig lag over en lengde av 10-15 m.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Mulig uttakssted"
Photo no. 2 showing Også mulig uttakssted"
Photo no. 3 showing Heller fra bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 pages
Abstract:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
12416130001 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): ,5


The fact sheet was created on 18.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway