Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1837 - 601 Fykan
(Object Id: 20528)
(Last updated: 19.02.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Meløy (1837)
Map 1:50000: Glomfjord (1928-1) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 455950 m. North: 7408600 m.
Longitude: 13.9982330 Latitude: 66.7924750
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Granite
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 26.mar.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Fykangranitt Classification: Massive blocks Colour: Pink
Play of colours : Uniformity: Good
Lithology: Granite Grain size: Medium - coarse grained (1 - >3mm)

Photo no. 1 showing Polert plate"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en rosa granitt med mørkerøde spetter som er særdeles massiv i området RV17/Fykanvatnet. De røde spettene antas å skyldes finfordelt hematitt i kalifeltspaten. Granitten i dette området er massiv, og det vil være mulig å produsere stor blokk uten at skrotprosenten blir høy. Adkomstmulihetene er også meget gunstige. NGU tok ut en blokk i granitten i 1995 som ble saget på Løkken og plater polert.
Location
Prøven som NGU tok i 1995 var mellom tunnellåpningen til Glomfjordtunnellen (RV17) og Fykanvatnet. Granitten dekker et større areal i dette området.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Svaberg ved Fykan"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gustavson, M.; Gjelle, S.T. , 1992
Mo i Rana. Berggrunnskart Mo i Rana M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages
Abstract:
Beskrivelsen finnes på kartet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO 4-95 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): 200
Comment: Rosa granitt


The fact sheet was created on 19.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway