English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1837 - 601 Fykan
(Objekt Id: 20528)
(Sist oppdatert: 19.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Glomfjord (1928-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455950 m. Nord: 7408600 m.
Lengdegrad: 13.9982330 Breddegrad: 66.7924750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 26.mar.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Fykangranitt Klassifikasjon: blokker Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Granitt Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en rosa granitt med mørkerøde spetter som er særdeles massiv i området RV17/Fykanvatnet. De røde spettene antas å skyldes finfordelt hematitt i kalifeltspaten. Granitten i dette området er massiv, og det vil være mulig å produsere stor blokk uten at skrotprosenten blir høy. Adkomstmulihetene er også meget gunstige. NGU tok ut en blokk i granitten i 1995 som ble saget på Løkken og plater polert.
Beliggenhet
Prøven som NGU tok i 1995 var mellom tunnellåpningen til Glomfjordtunnellen (RV17) og Fykanvatnet. Granitten dekker et større areal i dette området.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Svaberg ved Fykan"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, M.; Gjelle, S.T. , 1992
Mo i Rana. Berggrunnskart Mo i Rana M 1:250 000; trykt i farger
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider
Abstrakt:
Beskrivelsen finnes på kartet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO 4-95 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 200
Kommentar: Rosa granitt


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse