Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1875 - 602 Kjelneset
(Object Id: 20541)
(Last updated: 30.10.2012)

Location
County: Nordland Municipality: Hamarøy (1875)
Map 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Map 1:250000: Svolvær
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 535559 m. North: 7541081 m.
Longitude: 15.8499750 Latitude: 67.9818120
Show on map

Resource
Resource Type: Gneiss Resource Subtype: Gneiss
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 07.apr.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Hamarøygranitt Classification: Massive blocks Colour: Pink
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Granite Grain size: Medium - coarse grained (1 - >3mm)

Photo no. 1 showing Polert plate"
Photo no. 2 showing Polert plate"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en rødlig til grå moderat forgneiset granitt. Den er grovkornet med svart biotitt. Granitten er massiv med lite sprekker og er meget homogen i området ved prøveuttaket. Granitten er en del av det Prekambriske grunnfjellet på Hamarøya. Alderen på den ligger på 17-1900 mill. år. Hele Finnøya utgjøres av denne bergarten som har varierende fargetone fra grå til rødlig og med vekslende tykkelse på benkningen. Pegmatittene drevet på kvarts og feltspatt (Håkonhals) har denne granitten som vertsbergart. Det finnes også diabasganger i granittene, en av dem på ca. 20 m bredde kan ses ca. 1 km vest for den prøvetatte lokaliteten. Granitten ble vurdert av Ankerske og polerte plater ble brukt til markedsføring. Vurdering Steinen vil være en relativt lavt priset stein. Logistisk ligger den gunstig til nært vei som også er transportvei fra kvartsbruddet til Norwegian Crystallite på Håkonhals. Prøver finnes eventuelt hos Ankerske, og markedsundersøkelse ga etter sigende god respons. Mineralogi Granitten er rødlig til svakt rosa med lite rosa fargetone og mer grå feltspatt. Den fører litt kvarts og biotitt.
Historic
Uttak ble gjennomført av Ankerske (R. Schjetne) som tok ut blokk like før 1990. Selve uttaket ble gjort av Roar Olsen (T. Langås, pers. medd.). Det ble laget flis fra blokken på ca. 1 m3. Bergarten tok i følge T. Langås god polering, men kanskje noe ”gropete” på grunn av nokså grovkornet biotitt. 3 – 4 blokker ble kilet ut og ligger fremdeles på lokaliteten. Lokaliteten er omtalt av E. Lund (1991) som Finnøy. Steinen skal være markedsført av Mineralutvikling A/S og det ga den gang i 1990 visstnok et positivt resultat. NGU har senere hentet blokk fra samme lokaliteten som ble valgt av Ankerske. Polert plate er framstilt av NGU.
Location
Adkomst til forekomsten er å ta av fra E6 i veikryss på Innhavet mot Håkonhals på vei skiltet mot Finnøy. Uttaksstedet ligger 40 – 50 m ovenfor denne sideveien til E6, ca. 4 km fra kryss med E6 på Innhavet.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Blokk"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
17-95 Bedrock
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): 200
Comment: Granittisk gneis


The fact sheet was created on 28.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway