English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1875 - 602 Kjelneset
(Objekt Id: 20541)
(Sist oppdatert: 30.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Ulsvåg (1231-2) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 535559 m. Nord: 7541081 m.
Lengdegrad: 15.8499750 Breddegrad: 67.9818120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 07.apr.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Hamarøygranitt Klassifikasjon: blokker Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Granitt Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"
Foto nr. 2 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en rødlig til grå moderat forgneiset granitt. Den er grovkornet med svart biotitt. Granitten er massiv med lite sprekker og er meget homogen i området ved prøveuttaket. Granitten er en del av det Prekambriske grunnfjellet på Hamarøya. Alderen på den ligger på 17-1900 mill. år. Hele Finnøya utgjøres av denne bergarten som har varierende fargetone fra grå til rødlig og med vekslende tykkelse på benkningen. Pegmatittene drevet på kvarts og feltspatt (Håkonhals) har denne granitten som vertsbergart. Det finnes også diabasganger i granittene, en av dem på ca. 20 m bredde kan ses ca. 1 km vest for den prøvetatte lokaliteten. Granitten ble vurdert av Ankerske og polerte plater ble brukt til markedsføring. Vurdering Steinen vil være en relativt lavt priset stein. Logistisk ligger den gunstig til nært vei som også er transportvei fra kvartsbruddet til Norwegian Crystallite på Håkonhals. Prøver finnes eventuelt hos Ankerske, og markedsundersøkelse ga etter sigende god respons. Mineralogi Granitten er rødlig til svakt rosa med lite rosa fargetone og mer grå feltspatt. Den fører litt kvarts og biotitt.
Historikk
Uttak ble gjennomført av Ankerske (R. Schjetne) som tok ut blokk like før 1990. Selve uttaket ble gjort av Roar Olsen (T. Langås, pers. medd.). Det ble laget flis fra blokken på ca. 1 m3. Bergarten tok i følge T. Langås god polering, men kanskje noe ”gropete” på grunn av nokså grovkornet biotitt. 3 – 4 blokker ble kilet ut og ligger fremdeles på lokaliteten. Lokaliteten er omtalt av E. Lund (1991) som Finnøy. Steinen skal være markedsført av Mineralutvikling A/S og det ga den gang i 1990 visstnok et positivt resultat. NGU har senere hentet blokk fra samme lokaliteten som ble valgt av Ankerske. Polert plate er framstilt av NGU.
Beliggenhet
Adkomst til forekomsten er å ta av fra E6 i veikryss på Innhavet mot Håkonhals på vei skiltet mot Finnøy. Uttaksstedet ligger 40 – 50 m ovenfor denne sideveien til E6, ca. 4 km fra kryss med E6 på Innhavet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Blokk"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
17-95 Fastfjell
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 200
Kommentar: Granittisk gneis


Faktaarket ble generert 29.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse