Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1832 - 602 Svartberget
(Object Id: 20546)
(Last updated: 18.10.2012)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 449892 m. North: 7337477 m.
Longitude: 13.8892550 Latitude: 66.1536230
Show on map

Resource
Resource Type: Marble and limestone Resource Subtype: Marble
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 07.apr.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Dolomittmarmor Classification: Massive blocks Colour: White
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Dolomite Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Photo no. 1 showing Polert plate"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en grovkornet hvit marmor som er en del av de sterkt sammenfoldede kaledonske bergartene i området. Det er utført kartlegging av marmorenheten i Bjerkadalen av Statskog (Lindahl 2001b). I veiskjæreingen er strøket omtrent N-S og bergarten står steilt. Mektigheten av marmor er ca. 150 m, men inne i marmoren er det to lag av amfibolitt mot den østlige kontakten. Lagene er henholdsvis 2 – 3 og 6 – 7 m tykke. Småprøver av marmoren er kun brukt for vurdering av steintypen som bygningsstein. Marmoren er ren og svakt grålig hvit. De en er sentralt i benken relativt lite oppsprukket, men det er usikkert om den er massiv nok for å få ut stor blokk. Logistikken er god. Innholdet av tremolitt gjør at kun deler av forekomsten kan utnyttes. Det er en hel del overdekning i området i relativt kuppert lende. På sørsiden av elva gjennom Bjerkadalen er det breie soner med gråbåndet marmor, med smalere soner av hvit marmor (Lindahl 2001c). Mineralogi Bergarten er en ren middels- til grovkornet kalkspatt-marmor med silikatmineraler (kvarts, feltspatt og muskovitt) i aksessorisk mengde. Kjemisk analyse viser at mengde uløst er mindre enn 2 %. Mot sidesteinen viser marmoren mer forurensning og i liten blokk fra uttak i 2010 viser et innhold på 10 – 20 % hvit tremolitt.
Historic
Blokkuttak er gjort av NGU i 1994 i samarbeid med Hammerfall Dolomitt AS. En mindre blokk ble tatt med i 2010 fra den østlige del av marmorskjæringen. Fra begge deler er det framstlit polerte plater.
Location
Forekomsten ligger i ei høy veiskjæring kalt Svartberget på grunn av at svart lav vokser på den hvite marmoren. Adkomst til forekomsten er langs veien opp Bjerkadalen fra E6 i Bjerka. Avstanden fra E6 til forekomsten er ca. 2,5 km.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Veiskjæring gjennom forekomsten"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
16-94 Bedrock
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): 200
Comment: Dolomittmarmor


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway