English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1832 - 602 Svartberget
(Objekt Id: 20546)
(Sist oppdatert: 18.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 449892 m. Nord: 7337477 m.
Lengdegrad: 13.8892550 Breddegrad: 66.1536230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 07.apr.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Dolomittmarmor Klassifikasjon: blokker Farge: Hvit
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Dolomitt Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en grovkornet hvit marmor som er en del av de sterkt sammenfoldede kaledonske bergartene i området. Det er utført kartlegging av marmorenheten i Bjerkadalen av Statskog (Lindahl 2001b). I veiskjæreingen er strøket omtrent N-S og bergarten står steilt. Mektigheten av marmor er ca. 150 m, men inne i marmoren er det to lag av amfibolitt mot den østlige kontakten. Lagene er henholdsvis 2 – 3 og 6 – 7 m tykke. Småprøver av marmoren er kun brukt for vurdering av steintypen som bygningsstein. Marmoren er ren og svakt grålig hvit. De en er sentralt i benken relativt lite oppsprukket, men det er usikkert om den er massiv nok for å få ut stor blokk. Logistikken er god. Innholdet av tremolitt gjør at kun deler av forekomsten kan utnyttes. Det er en hel del overdekning i området i relativt kuppert lende. På sørsiden av elva gjennom Bjerkadalen er det breie soner med gråbåndet marmor, med smalere soner av hvit marmor (Lindahl 2001c). Mineralogi Bergarten er en ren middels- til grovkornet kalkspatt-marmor med silikatmineraler (kvarts, feltspatt og muskovitt) i aksessorisk mengde. Kjemisk analyse viser at mengde uløst er mindre enn 2 %. Mot sidesteinen viser marmoren mer forurensning og i liten blokk fra uttak i 2010 viser et innhold på 10 – 20 % hvit tremolitt.
Historikk
Blokkuttak er gjort av NGU i 1994 i samarbeid med Hammerfall Dolomitt AS. En mindre blokk ble tatt med i 2010 fra den østlige del av marmorskjæringen. Fra begge deler er det framstlit polerte plater.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i ei høy veiskjæring kalt Svartberget på grunn av at svart lav vokser på den hvite marmoren. Adkomst til forekomsten er langs veien opp Bjerkadalen fra E6 i Bjerka. Avstanden fra E6 til forekomsten er ca. 2,5 km.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Veiskjæring gjennom forekomsten"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
16-94 Fastfjell
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 200
Kommentar: Dolomittmarmor


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse