Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1839 - 615 Stigen
(Object Id: 20550)
(Last updated: 07.03.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Map 1:250000: Bodø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 481321 m. North: 7434849 m.
Longitude: 14.5710730 Latitude: 67.0305480
Show on map

Resource
Resource Type: Marble and limestone Resource Subtype: Marble
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 09.apr.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Beiarnmarmor Classification: Massive blocks Colour: Gray
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Calcite marble Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Photo no. 1 showing Polert plate, type 1"
Photo no. 2 showing Polert plate, type 2"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Marmoren er en uren marmor som tilhører marmoren og skifrene i de kaledonske bergartene i området. Den er grå og båndet med grå karbonatlag og silikatrike lag som viser den primære båndingen i bergarten. Marmoren er intenst foldet. Den er massiv og spalter ikke langs den primære lagningen. Flis av marmoren er kun vurdert som bygningstein. Lokaliteten ligger helt på grensen til et lite naturreservat i et delvis bebygd område og er av den grunn lite aktuell for utnyttelse. Samme typen marmor opptrer på Tverrviknakken og dersom denne bergarten er aktuell for markedet ligger Tverrviknakken gunstig til for drift. Det gjelder nordsiden av nakken. På sørsiden av denne ligger naturreservatet. Mineralogi Hovedmineralet i bergarten er grå kalkspatt som er farget av grafitt. I mindre mengde finnes, feltspatt, kvarts og lys glimmer. Silikatinnholdet er mellom 10 og 20 prosent.
Historic
Prøveblokk tatt av NGU og polert plate laget.
Location
Lokaliteten ligger ved Rv. 813 mellom Moldjord og Tverrvika, ca. 3 km nedenfor kirka på Moldjord.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Forekomsten"
Photo no. 2 showing Bergflate"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Solli, A. , 1990
Saltstraumen. Berggrunnskart; Saltstraumen; 20293; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
1839615 Bedrock
Sampler: NGU/...Stored: Løkken/...Size(kg): 200
Comment: Grå kalkspatmarmor


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway