English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1839 - 615 Stigen
(Objekt Id: 20550)
(Sist oppdatert: 07.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Beiarn (1839)
Kart 1:50000: Saltstraumen (2029-3) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 481321 m. Nord: 7434849 m.
Lengdegrad: 14.5710730 Breddegrad: 67.0305480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 09.apr.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Beiarnmarmor Klassifikasjon: blokker Farge: Grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kalkspatmarmor Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Foto nr. 1 viser "Polert plate, type 1"
Foto nr. 2 viser "Polert plate, type 2"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Marmoren er en uren marmor som tilhører marmoren og skifrene i de kaledonske bergartene i området. Den er grå og båndet med grå karbonatlag og silikatrike lag som viser den primære båndingen i bergarten. Marmoren er intenst foldet. Den er massiv og spalter ikke langs den primære lagningen. Flis av marmoren er kun vurdert som bygningstein. Lokaliteten ligger helt på grensen til et lite naturreservat i et delvis bebygd område og er av den grunn lite aktuell for utnyttelse. Samme typen marmor opptrer på Tverrviknakken og dersom denne bergarten er aktuell for markedet ligger Tverrviknakken gunstig til for drift. Det gjelder nordsiden av nakken. På sørsiden av denne ligger naturreservatet. Mineralogi Hovedmineralet i bergarten er grå kalkspatt som er farget av grafitt. I mindre mengde finnes, feltspatt, kvarts og lys glimmer. Silikatinnholdet er mellom 10 og 20 prosent.
Historikk
Prøveblokk tatt av NGU og polert plate laget.
Beliggenhet
Lokaliteten ligger ved Rv. 813 mellom Moldjord og Tverrvika, ca. 3 km nedenfor kirka på Moldjord.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Forekomsten"
Foto nr. 2 viser "Bergflate"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Solli, A. , 1990
Saltstraumen. Berggrunnskart; Saltstraumen; 20293; 1:50 000; trykt i farger;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1839615 Fastfjell
Prøvetaker: NGU/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 200
Kommentar: Grå kalkspatmarmor


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse