English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5035 - 608 Skardsjøen 1
(Objekt Id: 20751)
(Sist oppdatert: 29.01.2021)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 600407 m. Nord: 7043480 m.
Lengdegrad: 11.0174720 Breddegrad: 63.5053750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 16.jul.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :250 / 28

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er fyllittskifer som har blitt formatert til takskiferplater. Fargen varierer fra grå til mørk blå til nesten svart. Dette vestligste bruddet er drevet i en lengde av ca. 150. Den drivverdige sonen er ca. 2 m mektig og er blitt fulgt nedover langs fallet som ble målt til 28°. I den vestligste delen har det vært størst uttak, her er i dag et lite tjern som umuliggjør besiktelse. Vannproblemer oppsto nok i bruddene når en kom under nivået i sjøen. Porøst fjell og sprekker gjorde at vann fra sjøen strømmet inn i bruddet. Gamle bilder fra skiferdriften ved Skardsjøen finnes i NGUs bildearkiv, og ved å studere disse kan man lære mye om datidens takskiferproduksjon. Det meste arbeidet ble gjort med håndredskaper. Kanaler ble hogd med spisshakke slik at man fikk høvelig lengde på skiferplatene. Kubber ble tatt ut i bruddet og senere tilhogd i en produksjonshall.
Beliggenhet
Skardsjøen ligger like sør for fylkesveien mellom Stjørdalshalsen og Okkelberg. Bruddene ligger på nordsiden helt ned mot sjøen. Hovedbruddet, som er det største, er det vestligste av bruddene.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Fra driften ved Skardsjøen"
Foto nr. 3 viser "Tilhogging av takskifer"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1714608 Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: NGU/...Vekt(kg): 1

Navn på lokalitet: Skardsjøen 2
(Objekt Id: 20752 608,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 600841 m. Nord: 7043447 m.
Lengdegrad: 11.0261750 Breddegrad: 63.5049520
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 16.jul.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :250 / 28

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er den samme som i hovedbruddet,- mørk fyllitt brukt til takskifer. Bruddet er ca. 120 m langt og er delvis vannfyllt. Store skrottipper ved bredden av Skardsjøen vitner om en anseelig uttak
Beliggenhet
Bruddet ligger helt ned mot Skardsjøen ca 300 m øst for hovedbruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Det vannfylte bruddet"
Foto nr. 2 viser "Skrottippen"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider

Navn på lokalitet: Skardsjøen 3
(Objekt Id: 20753 608,02,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Stjørdal (5035)
Kart 1:50000: Stjørdal (1621-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 600951 m. Nord: 7043506 m.
Lengdegrad: 11.0284290 Breddegrad: 63.5054470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Fyllittskifer
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 16.jul.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :250 / 28

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det er brudt på samme skifersone som i de to bruddene lenger vest ved sjøen. Så godt som hele dette bruddet er fyllt med vann.
Beliggenhet
Bruddet ligger like nord for østenden av Skardsjøen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Helt vest i bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddveggen"
Foto nr. 3 viser "Slik ser stordelen av bruddet ut i dag."

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse