Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1578 - 601 Valldal 1
(Object Id: 20795)
(Last updated: 08.07.2021)

Location
County: Møre og Romsdal Municipality: Fjord (1578)
Map 1:50000: Valldal (1319-4) Map 1:250000: Ålesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 416471 m. North: 6912974 m.
Longitude: 7.3871930 Latitude: 62.3388860
Show on map

Resource
Resource Type: Gneiss Resource Subtype: Gneiss
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 24.aug.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Murestein Classification: Cleaved slabs Colour: Gray
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Banded gneiss Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :100 / 65

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en båndet gneis med vekselvis lyse (feltspat og kvarts) og mørke (amfibol og biotitt?) bånd. Den spalter i forskjellige tykkelser og knekker tilnærmet venkelrett lagningen, noe som er gunstig for produksjon som murestein. En viss folding av bergarten kan observeres i bruddet, noe som er en negativ faktor. Bruddet er drevet inn mot den bratte lia vest for tilførselsveien i en lengde av 70 m. Det har ikke vært drift på et års tid, og lokale behov avgjør om driften gjenopptas.
Location
Bruddet ligger ved Berli i Valldal. Riksveien krysser elva her, og en vei går nordover mot Berli på vestsiden av elva. 200 m nord for krysset med riksveien ligger bruddet vest for veien.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet sett mot sør"
Photo no. 2 showing Bruddveggen"
Photo no. 3 showing Bruddet sett mot nord"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
1524601 Hand specimen
Sampler: Bjørn Lund/...Stored: NGU/...Size(kg): 3

Name of Locality: Valldal 2
(Object Id: 20802 601,01,00)

Location
County: Møre og Romsdal Municipality: Fjord (1578)
Map 1:50000: Valldal (1319-4) Map 1:250000: Ålesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 419714 m. North: 6912552 m.
Longitude: 7.4499850 Latitude: 62.3358140
Show on map

Resource
Resource Type: Gneiss Resource Subtype: Gneiss
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: No , (Confirmed 24.aug.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :260 / 35

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er den samme som i hovedbruddet 2-3 km lenger ned i dalen. Foliasjonsplan og kløv ser muligens bedre ut her enn i hovedbruddet. Bergarten er gjennomgående noe mørkere her. I veiskjæringa har den aktuelle gneissonen en mektighet på 15-20 m. En kraftledning som går parallelt med veien vil være en negativ faktor med tanke på opning av brudd.
Location
Lokaliteten er ei veiskjæring sør for R63 ca. 1 km vest for Gudbrandsjuvet.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Veiskjæring"

Name of Locality: Valldal 3
(Object Id: 20803 601,02,00)

Location
County: Møre og Romsdal Municipality: Fjord (1578)
Map 1:50000: Valldal (1319-4) Map 1:250000: Ålesund
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 419676 m. North: 6912560 m.
Longitude: 7.4492430 Latitude: 62.3358730
Show on map

Resource
Resource Type: Gneiss Resource Subtype: Gneiss
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: No , (Confirmed 24.aug.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
I dette massetaket er endel blokk med bra murestein av båndet gneis lagret. Det er ingen spor etter brudd i fast fjell her, så vi antar det er blokk som er sortert ut i forbindelse med uttak av annen masse her.
Location
Dette er et massetak som er lokalisert 40-50 m vest for lok. 1.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Blokklager i massetak"


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway