English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1578 - 601 Valldal 1
(Objekt Id: 20795)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Fjord (1578)
Kart 1:50000: Valldal (1319-4) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 416471 m. Nord: 6912974 m.
Lengdegrad: 7.3871930 Breddegrad: 62.3388860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 24.aug.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Båndgneis Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :100 / 65

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en båndet gneis med vekselvis lyse (feltspat og kvarts) og mørke (amfibol og biotitt?) bånd. Den spalter i forskjellige tykkelser og knekker tilnærmet venkelrett lagningen, noe som er gunstig for produksjon som murestein. En viss folding av bergarten kan observeres i bruddet, noe som er en negativ faktor. Bruddet er drevet inn mot den bratte lia vest for tilførselsveien i en lengde av 70 m. Det har ikke vært drift på et års tid, og lokale behov avgjør om driften gjenopptas.
Beliggenhet
Bruddet ligger ved Berli i Valldal. Riksveien krysser elva her, og en vei går nordover mot Berli på vestsiden av elva. 200 m nord for krysset med riksveien ligger bruddet vest for veien.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet sett mot sør"
Foto nr. 2 viser "Bruddveggen"
Foto nr. 3 viser "Bruddet sett mot nord"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1524601 Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: NGU/...Vekt(kg): 3

Navn på lokalitet: Valldal 2
(Objekt Id: 20802 601,01,00)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Fjord (1578)
Kart 1:50000: Valldal (1319-4) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 419714 m. Nord: 6912552 m.
Lengdegrad: 7.4499850 Breddegrad: 62.3358140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 24.aug.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :260 / 35

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er den samme som i hovedbruddet 2-3 km lenger ned i dalen. Foliasjonsplan og kløv ser muligens bedre ut her enn i hovedbruddet. Bergarten er gjennomgående noe mørkere her. I veiskjæringa har den aktuelle gneissonen en mektighet på 15-20 m. En kraftledning som går parallelt med veien vil være en negativ faktor med tanke på opning av brudd.
Beliggenhet
Lokaliteten er ei veiskjæring sør for R63 ca. 1 km vest for Gudbrandsjuvet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Veiskjæring"

Navn på lokalitet: Valldal 3
(Objekt Id: 20803 601,02,00)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Fjord (1578)
Kart 1:50000: Valldal (1319-4) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 419676 m. Nord: 6912560 m.
Lengdegrad: 7.4492430 Breddegrad: 62.3358730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 24.aug.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
I dette massetaket er endel blokk med bra murestein av båndet gneis lagret. Det er ingen spor etter brudd i fast fjell her, så vi antar det er blokk som er sortert ut i forbindelse med uttak av annen masse her.
Beliggenhet
Dette er et massetak som er lokalisert 40-50 m vest for lok. 1.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Blokklager i massetak"


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse