Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4649 - 602 Nordfjordeid 1
(Object Id: 20810)
(Last updated: 08.07.2021)

Location
County: Vestland Municipality: Stad (4649)
Map 1:50000: Nordfjordeid (1218-1) Map 1:250000: Florø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 339618 m. North: 6868489 m.
Longitude: 5.9456580 Latitude: 61.9150460
Show on map

Resource
Resource Type: Gneiss Resource Subtype: Gneiss
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 25.aug.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Murestein Classification: Cleaved slabs Colour: Dark gray
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Augen gneiss Grain size: Coarse grained (> 3 mm)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :251 / 90

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en mørk, grovkornet øyegneis med lyse "øyne" av feltspat. Enkelte partier i bruddet egner seg for uttak av murestein, mens størsteparten av det som brytes blir knust og brukt som pukk. Brytingen foregår på den måten at brukbar murestein sorteres ut og legges til side, mens det som ikke er brukbart til murestein knuses til pukk.
Location
Bruddet ligger inntil R15 2 km vest for sentrum av Nordfjordeid.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Veiskjæring til øvre del av bruddet"
Photo no. 2 showing Bruddet"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
1443602 Hand specimen
Sampler: Bjørn Lund/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1

Name of Locality: Nordfjordeid 2
(Object Id: 20811 602,01,00)

Location
County: Vestland Municipality: Stad (4649)
Map 1:50000: Nordfjordeid (1218-1) Map 1:250000: Florø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 338873 m. North: 6868717 m.
Longitude: 5.9312880 Latitude: 61.9167790
Show on map

Resource
Resource Type: Gneiss Resource Subtype: Gneiss
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: No , (Confirmed 25.aug.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Gneisen er den samme som i hovedforekomsten, men har mindre øyeutvikling her. Dette bruddet er også drevet som kombinasjon pukk/murestein, men driften er opphørt.
Location
Bruddet ligger 2,5 km vest for Norfjordeid sentrum inntil R15.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet sett mot øst"
Photo no. 2 showing Mur mellom R15 og bruddet"
Photo no. 3 showing Bruddet sett mot vest"


The fact sheet was created on 21.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway