English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4649 - 602 Nordfjordeid 1
(Objekt Id: 20810)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Stad (4649)
Kart 1:50000: Nordfjordeid (1218-1) Kart 1:250000: Florø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 339618 m. Nord: 6868489 m.
Lengdegrad: 5.9456580 Breddegrad: 61.9150460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 25.aug.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Øyegneis Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :251 / 90

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en mørk, grovkornet øyegneis med lyse "øyne" av feltspat. Enkelte partier i bruddet egner seg for uttak av murestein, mens størsteparten av det som brytes blir knust og brukt som pukk. Brytingen foregår på den måten at brukbar murestein sorteres ut og legges til side, mens det som ikke er brukbart til murestein knuses til pukk.
Beliggenhet
Bruddet ligger inntil R15 2 km vest for sentrum av Nordfjordeid.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Veiskjæring til øvre del av bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddet"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1443602 Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1

Navn på lokalitet: Nordfjordeid 2
(Objekt Id: 20811 602,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Stad (4649)
Kart 1:50000: Nordfjordeid (1218-1) Kart 1:250000: Florø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 338873 m. Nord: 6868717 m.
Lengdegrad: 5.9312880 Breddegrad: 61.9167790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 25.aug.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Gneisen er den samme som i hovedforekomsten, men har mindre øyeutvikling her. Dette bruddet er også drevet som kombinasjon pukk/murestein, men driften er opphørt.
Beliggenhet
Bruddet ligger 2,5 km vest for Norfjordeid sentrum inntil R15.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet sett mot øst"
Foto nr. 2 viser "Mur mellom R15 og bruddet"
Foto nr. 3 viser "Bruddet sett mot vest"


Faktaarket ble generert 16.05.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse