English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1825 - 602 Ørnodden
(Objekt Id: 20906)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Grane (1825)
Kart 1:50000: Majavatn (1925-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 428780 m. Nord: 7240185 m.
Lengdegrad: 13.4737850 Breddegrad: 65.2769800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 03.sep.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Gneis Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :180 / 90

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er mørkegrønn amfibol-biotittgneis som er ganske lik gneisen ved Majavatn. En god del utsprengt masse lå i bruddet ved befaringen, og noe av dette ble vurdert å egne seg til murestein. I Grane kommune får vi opplyst at det er Statens Vegvesen som driver bruddet. Massen blir brukt i forbindelse med utbedring av fylkesveien øst for Nedre Fiplingvatn. Storparten blir brukt i veifyllinger, men noe sorteres ut og brukes som murestein i forstøtningsmurer langs veien.
Beliggenhet
Bruddet ligger ved Villmarksveien vest for Øvre Fiplingvatn. Avstand til E6 er 8-9 km.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Utskutt masse i bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gustavson, Magne , 1981
Geologisk kart over Norge, berggrunnskart MOSJØEN - M 1: 250 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1825602 Håndstykke
Prøvetaker: Rolv Dahl/...Lager: NGU/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse