Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1841 - 606 Bringsli
(Object Id: 21096)
(Last updated: 07.03.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Valnesfjord (2029-1) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 509117 m. North: 7471221 m.
Longitude: 15.2122140 Latitude: 67.3572510
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Mica schist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 24.sep.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Takskifer Classification: Cleaved slabs Colour: Dark gray
Play of colours : Uniformity: Good
Lithology: Mica schist Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Photo no. 1 showing Taksten"

Operations
From - To Activity Comments
1949 - 1950 Regular production Company/Institution :Petter Bringsli

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :180 / 35

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er den samme som for de to forekomstene lenger nord, Eiteråskardet og Rundfjellet. Fargen på glimmerskiferen er litt mørkere her, og den har 2-3 mm store granatkorn. Den mørke fargen skyldes at glimmeret som forekommer her er mest biotitt, mens det på de to ovennevnte steder er mest muskovitt. Bruddet er drevet i to nivå med bare noen meters mellomrom. Lengden på begge er ca. 20 m, og det er bare gått 1-2 m ned. Skiferen har pene plane flater som spalter i området 1-5 cm. Produksjonen har utelukkende vært takskifer, men det ville også være mulig å ta helleskifer. Petter Bringsli drev sammen med to sambygdinger takskiferproduksjon her somrene 1949 og 1950. Skiferen ble tatt ut og formatert mellom onnene om sommeren og kjørt ned med hest om vinteren. Men det var vanskelig å komme inn på markedet, og fremdeles ligger en god del tilhogde heller igjen i bruddet.
Location
Forekomsten ligger ved Leiråga i 250 meters høyde over havet. En tursti går nesten fram til forekomsten.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet (fra øvre nvå)"
Photo no. 2 showing Taksten i bruddet"
Photo no. 3 showing Tykkere heller kan også tas ut"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 pages

Rekstad, Johan , 1910
III. Geologiske iagttagelser fra ytre del av Saltenfjord
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL; KARTBESKRIVELSE;NGU; No.57;67 pages
Abstract:
Forkortet:Salten The region described is situated in Northern Norway between 67° and 67° 20' N

Egge, A. , 1940
Rapport over skiferforekomster ved Kistrand, Valnesfjorden i Salten, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6274;3 pages
Abstract:
Ved Kistrand i Salten ligger det 5 skifersoner like ved og tvers på hoved- veiens retning. På disse soner har det vært drevet adskillig skifer i lengre tid. Skiferen er en grå glimmerskifer som er spesielt sterk og lett lar seg bearbeide. Den er lett å spalte opp i tynne skiver. Skiferblokkenes størrelse begrenses av tversgående stikk. I enkelte soner det ble drevet var ikke skif- eren helt planskifrig. Endel spalteflater var pepret med granater. Dette kan forårsake at enkelte skiferplater til tekning ikke vil danne helt tette tak. Seks mann var sysselsatt i virksomheten (1940), derav to til hugning av skiferen. Omsetningen var god, man vant ikke å tilfredsstille etterspørselen.

Øvereng, Odd; Zwaan, K.B.; Hatling, Harald , 1972
Skiferundersøkelser i Nordland, 1971.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1035/5;51 pages
Abstract:
Delrapporter 5A-5I Rapporten gir en samlet oversikt over de skiferundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. Av de befarte forekomster er alle økonomisk uinteressante, bortsett fra muligens Langvatn i Rana. Heller ikke her hadde de befarte lokaliteter bryt- bar skifer, men området anbefales videre undersøkt da man ikke kan utelukke drivverdige partier i andre deler av meta-arkose subformasjonen. De befarte lokaliteter som ellers ble undersøkt var enten for små eller for forurenset og oppsprukket til å ha økonomisk interesse.

Brattli, B. , 2003
Valnesfjord. Berggrunnskart; Valnesfjord; 20291; 1:50 000; Foreløpig utgave plotteversjon
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
1841606 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: NGU/...Size(kg): 1


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway